Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: naknada troškova

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 11

Je li se novom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika pogodovalo odvjetnicima?

01.12.2023.,  Nebojša Vitez
Nakon jedanaest godina donesena je nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, pa autor u ovom članku daje sumaran pregled važnijih izmjena, posebno ocjenjujući sadržaj i doseg pojedinih odredaba, mogućnost ugovaranja naknade u p...
Pročitano

Naknada troškova u poreznom postupku

21.07.2023.,  Marjan Filković
Porezni sustav je složen i ponekad porezna materija može predstavljati izazov ne samo za poreznog obveznika, nego i za poreznog savjetnika odnosno odvjetnika. U praksi se postavlja pitanje ima li porezni obveznik pravo na naknadu troškova u porezn...
Pročitano

Pravo na novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova rada na izdvojenom mjestu rada

14.04.2023.,  Dražen Opalić, Gordana Lončar
U prošlom broju Informatora, u članku „Rad na izvojenom mjestu rada – s oglednim primjerima“, dan je pregled zakonskog okvira rada na izdvojenom mjestu rada. U ovom broju razmatra se pravo radnika na novčanu paušalnu naknadu za rad na izdvojenom ...
Pročitano

Porezni praktikum: Neoporeziva isplata naknade troškova prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom

09.09.2022.,  Antonio Prtenjača
U ovom poreznom praktikumu pišemo o neoporezivoj isplati naknade troškova prijevoza na posao i s posla javnim mjesnim odnosno međumjesnim prijevozom. Isto tako, donosimo i informacije o tome koje je vjerodostojne isprave potrebno osigurati u svrh...
Pročitano

Što donose izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

08.04.2022.,  Nebojša Vitez
Od donošenja prije deset godina, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika nedavno je doživjela i četvrtu izmjenu. Stoga, u članku autor razmatra najnovije Izmjene i dopunu Tarife, daje njihov sumaran pregled te ih uspoređuje s prija...
Pročitano

Prava svjedoka na naknadu troškova u parničnom postupku

20.07.2015.,  Ante Drezga
U članku autor razmatra neka pitanja prava svjedoka na naknadu u parničnom postupku. Utvrđuje se da ne postoji podzakonski propis koji bi regulirao visinu i obujam naknade troškova svjedoka u parničnom postupku. Mišljenje je autora da bi tu pravnu...
Pročitano

Naknada troškova i nagrada za rad zastupnika po službenoj dužnosti u poreznom postupku

20.04.2015.,  Zorislav Kaleb
mr. sc. ZORISLAV KALEB, sudac mentor Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Porezno tijelo po službenoj dužnosti postavlja zastupnika poreznom obvezniku koji ima nepoznato sjedište, prebivalište ili boravište ili nepoznatom vlasniku imovine koja je pre...
Pročitano

Novine u ostvarivanju prava na naknadu troškova prijevoza i prava na isplatu jubilarne nagrade

26.10.2013.,  Vesna Šiklić Odak
U ovom broju pišemo o sadržaju novina na temelju novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 104/13), koji je sklopljen 3. kolovoza 2013. i Dodatku I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar...
Pročitano

Naknada troškova postupka u ovršnom postupku

16.10.2013.,  Zinka Bulka
U ovršnom postupku, kao i u drugim sudskim, upravnim i sličnim postupcima, troškovi postupka su važno pitanje. Ovršni zakon, osim nekih općih odredaba, nije precizno uredio pitanje naknade troškova strankama i ostalim sudionicima u postupku. Sudsk...
Pročitano

Naknada troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla

21.11.2012.,  Sanda Pipunić, Vesna Šiklić Odak
Pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla uređeno je u članku 59. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 89/12). Iako se radi o opširnom članku (članak s 19 stavaka), postoji niz nedou...
Pročitano

Pravo na besplatnu pravnu pomoć u hrvatskom pravnom sustavu

14.03.2012.,  Adrijana Lisičin
U Informatoru, u broju 6037 od 14. siječnja 2012., pisali smo o noveli Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Nar. nov., br. 62/08, 44/11 - Odluka USRH i 81/11), odnosno o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Nar. nov, br...
Pročitano

Filteri