Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: Sud EU

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 6

Izmjene postupovnih pravila pred Sudom EU-a

12.07.2024.,  Danijel Stanković
Odlukom Vijeća od 19. ožujka 2024. o prihvaćanju stajališta Europskog parlamenta, a uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije od 14. ožujka 2023., usvojena je uredba o izmjeni Statuta Suda Europske unije. Uredbu su 11. travnja 2024. potpisali ...
Pročitano

Prethodno pitanje Ustavnog suda RH upućeno Sudu Europske unije

03.11.2023.,  Sanja Mišević, Anja Draženović
Jedino djelotvorno sredstvo za komunikaciju nacionalnih sudova sa Sudom EU-a predstavlja institut prethodnog pitanja, koji je utemeljen Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Glavna uloga prethodnog pitanja jest ujednačavanje nacionalne sudske...
Pročitano

Može li DKOM postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije?

13.11.2020.,  Dejan Bodul, Darko Bodul
Nacionalno tijelo koje vodi postupak u kojemu je potrebno primijeniti europsko pravo može zatražiti od Suda EU da odluči o prethodnom pitanju. Putem prethodnog pitanja ili prethodnog postupka Sud EU pomaže nacionalnim sudovima/ tribunalima u njiho...
Pročitano

Zahtjev za prethodnu odluku Sudu Europske unije, s naglaskom na presudu C-268/17-AY

19.11.2018.,  Ivan Turudić, Ivana Bujas, Tanja Pavelin
Prethodni postupak, kao temeljni mehanizam prava Europske unije, osigurava ujednačeno tumačenje i primjenu prava Europske unije. U članku autori iznose sve bitne značajke zahtjeva za prethodnu odluku koji se podnosi Sudu Europske unije, način njeg...
Pročitano

»Pravo na zaborav« – novo temeljno pravo u europskom kontekstu?

12.07.2014.,  Snježana Vasiljević
U članku se autorica dr. sc. SNJEŽANA VASILJEVIĆ, docentica na Katedri Europskog javnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osvrće i analizira recentnu presudu Suda EU protiv španjolskog Googla te aktualnu drugu sudsku praksu Europskog ...
Pročitano

Institut javnog bilježništva u presudama Suda EU-a

30.03.2013.,  Marija Butković
Uvjet državljanstva jedan je od glavnih uvjeta za obavljanje javnobilježničke službe - ne samo u Republici Hrvatskoj već i u mnogim drugim državama Europske unije. Međutim, Sud Europske unije je u nekolicini svojih presuda utvrdio da države članic...
Pročitano

Filteri