Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Članci autora: Robert Peček

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 129

Satira u kontekstu ustavnog jamstva slobode izražavanja

10.05.2024.,  Robert Peček
Ustavni sud Republike Hrvatske prvi je put odlučivao o srazu prava na slobodu izražavanja u kontekstu satiričnog praćenja političkih i drugih zbivanja, i prava na zaštitu od povrede ugleda, časti i dostojanstva. Autor predstavlja stajalište Europs...
Pročitano

Pravo na roditeljski dopust za blizance

22.03.2024.,  Robert Peček
U članku autor pojašnjava zanimljivu odluku Ustavnoga suda, kojom je Sud odlučio o pravu na roditeljski dopust majke blizanaca koji su njezino treće i četvrto dijete. Naime, u postupku odobravanja roditeljskog dopusta koji je zatražila majka, jav...
Pročitano

Ustavnosudska praksa o povratu imovine oduzete državljanima SR Njemačke

01.03.2024.,  Robert Peček
U Informatoru br. 6613 od 10. veljače 2020. objavljen je autorov članak o pravu državljana SR Njemačke na povrat oduzete im imovine. To je pitanje rješavano i u postupku pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, te je taj sud Odlukom br. U-III-7166/...
Pročitano

Ukidanje odredbi Ovršnog zakona o ograničenju iseljenja i obustavi ovrhe zbog nepoduzimanja radnji

02.02.2024.,  Robert Peček
Nedavno je Ustavni sud Republike Hrvatske donio Odluku o ukidanju odredbi Ovršnog zakona, o ograničenju ovrhovoditelja da iseli ovršenika od 1. studenoga do 1. travnja, osim ako za to postoji opravdan razlog. Istom Odlukom ukinuta je odredba o obu...
Pročitano

Razuman rok u upravnim i upravnosudskim predmetima

22.12.2023.,  Robert Peček
Odlučujući o razumnoj duljini odlučivanja o upravnoj stvari, Ustavni sud Republike Hrvatske zaključio je da u slučaju upravne stvari u trajanje postupka treba, uz trajanje upravnog spora uračunati i trajanje upravnog postupka koji mu je prethodio...
Pročitano

Određivanje tržišne naknade za izvlaštene nekretnine

16.10.2023.,  Robert Peček
Postupci izvlaštenja nekretnina u pravilu su dugotrajni pa od početka do kraja postupka zna proteći i više godina. Tijekom toga vremena vrijednost nekretnine koja se izvlašćuje mijenja se u skladu s promjenama na tržištu. Stoga je osobito važno od...
Pročitano

Ustavno pravo roditelja da žive sa svojom djecom

08.09.2023.,  Robert Peček
Uskraćivanje roditeljima prava da stanuju sa svojom djecom i da skrbe za njih mjera je koja predstavlja miješanje države u pravo pojedinca na nesmetani obiteljski život. Stoga je primjenu te mjere potrebno utemeljiti na pravim razlozima i samo u s...
Pročitano

Odgovornost države za zločine osoba na psihijatrijskom liječenju

24.03.2023.,  Robert Peček
U Informatoru, broj 6753 od 17. listopada 2022. objavljen je članak pod nazivom "Odgovornost države za osobe na psihijatrijskom liječenju" u kontekstu članka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Proširujući obradu te teme, ...
Pročitano

Obvezno cijepljenje djece i utjecaj na osobni život

17.02.2023.,  Robert Peček
Žustre rasprave o učinkovitosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 s vremenom su se proširile i na zakonitost obveznog cijepljenja djece protiv zaraznih bolesti, odnosno uvjetovanje određenih usluga djeci koja nisu cijepljena. Na tom je tragu Ustavni...
Pročitano

Red prvenstva zemljišnoknjižnih podnesaka

09.12.2022.,  Robert Peček
U članku autor donosi prikaz jedne recentne odluke Ustavnog suda glede primjene propisa zemljišnoknjižnog prava. Naime, Rješenjem br. U-II-2259/2019 od 27. rujna 2022. taj je Sud odlučio o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s ...
Pročitano

Obveze države u zaštiti života osobe na psihijatrijskom liječenju

14.10.2022.,  Robert Peček
Ustavom zajamčeno pravo na život dolazi pod lupu stručne i zainteresirane javnosti i u svezi sa zaštitom života osoba koje se nalaze na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi, a koje mogu biti opasne za sebe i druge. Prema praksi Europskog suda za l...
Pročitano

Ispravljanje pogreške u maticama o državljanstvu

01.07.2022.,  Robert Peček
Zakonom o hrvatskom državljanstvu osigurava se kontinuitet propisa o državljanstvu koji su bili na snazi prije 1990., uvažavajući upise i izbore koje su građani u svezi s državljanstvom, na temelju tih propisa činili. Međutim, nerijetko se priliko...
Pročitano

Zaštita obiteljskog života pri izgonu stranca

18.02.2022.,  Robert Peček
U predmetima u kojima se stranim državljanima odobrava privremeni boravak u Republici Hrvatskoj moguća su različita rješenja statusa stranca, ali ako se donosi odluka o protjerivanju stranca, ona ne smije biti donesena na štetu njegova prava na za...
Pročitano

Tri važne odluke Ustavnog suda RH o covid potvrdama

20.01.2022.,  Robert Peček
Ustavni sud RH je 21. prosinca 2021. donio rješenja u tri predmeta kojima je dao svoje stajalište o postupanju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Stožer) glede pandemije bolesti COVID-19, kao i glede uporabe covid potvr...
Pročitano

Troškovi postupka u praksi Ustavnog suda

12.11.2021.,  Robert Peček
U predmetu Cindrić i Bešlić protiv Hrvatske, Europski sud za ljudska prava utvrdio je da pravilu „gubitnik plaća“, koje se primjenjuje prilikom određivanja troškova koje je stranka koja je izgubila spor dužna nadoknaditi drugoj strani, u slučaju ...
Pročitano

Ocjena Ustavnog suda o ustavnosti Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina

15.10.2021.,  Robert Peček
Više se predlagatelja obratilo Ustavnom sudu s prijedlogom za ocjenu ustavnosti Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, osobito kada se ta vrijednost utvrđuje u postupku izvlaštenja. Ustavni je sud odbio prijedloge za pokretanje postupka za ocj...
Pročitano

Ništetnost ugovora o kreditu sklopljenog sa stranim štedionicama

27.08.2021.,  Robert Peček
U Informatoru br. 6656 od 7. prosinca 2020. objavljen je članak povodom Odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske, kojom je ukinut Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vje...
Pročitano

Zabrana i ograničenje održavanja privatnih okupljanja kao mjera borbe protiv bolesti COVID-19

02.07.2021.,  Robert Peček
S obzirom na to da je nedavno Ustavni sud RH donio Odluku br. U-I-263/2021 od 8. lipnja 2021., kojom je odbio zahtjev za ocjenu ustavnosti nekoliko odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koje se odnose na privatna okupljanja i kaž...
Pročitano

Problem sudske zaštite u postupcima dodjele državnih subvencija

25.06.2021.,  Robert Peček
U hrvatskom pravnom sustavu nema izričito propisanog prava na sudsku zaštitu u postupcima dodjele subvencija za različite namjene, koje država dodjeljuje iz državnog proračuna i europskih fondova. Ako je propisom i predviđeno pravo na prigovor pr...
Pročitano

Ustavnost ograničenja javnih okupljanja

19.03.2021.,  Robert Peček
Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima su, radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, ograničena javna okupljanja, rad ugostiteljskih objekata i neke druge aktivnosti, više je predlagatelja izložilo ocjeni Ustavnog suda. Ocjenju...
Pročitano

Načelo neposrednosti u žurnim prekršajnim postupcima

26.02.2021.,  Robert Peček
Jedno od načela kojim se vodi prekršajni postupak u Republici Hrvatskoj je načelo neposrednosti, koje je opisano u Ustavu Republike Hrvatske i koje podrazumijeva da o krivnji pojedinca za počinjenje kažnjivog djela mora odlučiti nepristrani sud, k...
Pročitano

Odgovornost za nalet vozila na divljač

12.02.2021.,  Robert Peček
U ovom članku podsjećamo na različite zakonske režime odgovornosti lovoovlaštenika i specifičnosti sadašnjeg režima, kao i razloge zbog kojih Ustavni sud svojedobno nije pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom izmijenjene odredbe stavka ...
Pročitano

Odgovornost države za djelovanje svojih agenata i zastara

22.01.2021.,  Robert Peček
Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci broj: U-III-3875/2019 od 24. lipnja 2020. razmatrao jedan od prvih slučajeva odgovornosti države za napad na život pojedinca koji su učinile osobe koje se mogu smatrati dijelom državnog represivnog aparat...
Pročitano

Ukidanje Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom

04.12.2020.,  Robert Peček
S obzirom na činjenicu da je Ustavni sud Republike Hrvatske nedavno, Odlukom br. U-I-3678/2017 i dr. od 3. studenoga 2020., ukinuo Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vj...
Pročitano

Pravo na život u materijalnom aspektu

06.11.2020.,  Robert Peček
Tri razine hrvatskih sudova odlučile su da Republika Hrvatska nije odgovorna za ponašanje pripadnika Zbora narodne garde koji je, noseći službenu uniformu, izvan radnog vremena sudjelovao u pokušaju ubojstva. Tek je Ustavni sud Republike Hrvatske ...
Pročitano

Ukidanje dijela Novele Zakona o najmu stanova iz 2018.

09.10.2020.,  Robert Peček
Ustavni sud je Odlukom i Rješenjem broj: U-I-3242/2018 od 14. rujna 2020. ukinuo članke od 28.1 do 28.n Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) te članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Nar...
Pročitano

Ustavnosudska ocjena zabrane rada nedjeljom i obveze nošenja zaštitnih maski

25.09.2020.,  Robert Peček
Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 14. rujna 2020. više odluka kojima se odlučilo o nizu prijedloga za ocjenu zakonitosti i ustavnosti ovlasti i rada Stožera civilne zaštite. Od njih u ovom članku dr. sc. Robert Peček analizira odluke br. U-I...
Pročitano

Naknada štete zbog policijskog nasilja

18.09.2020.,  Robert Peček
U članku dajemo pregled Odluke Ustavnog suda broj: U-III-4922/2019 od 16. srpnja 2020., u kojoj se Ustavni sud bavio povredom članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u materijalnom aspektu, nakon što je podnositelj kojeg...
Pročitano

Granice slobode izražavanja na internetu

14.08.2020.,  Robert Peček
Internet još uvijek možemo smatrati novim medijem, toliko različitim od klasičnih medija da je potrebno stvoriti nova pravila i argumente koji će odrediti doseg slobode izražavanja na internetu. Na tom tragu, autor nam predstavlja dvije odluke Ust...
Pročitano

Razlike u sudskoj praksi kao novi oblik povrede prava na pravično suđenje

30.04.2020.,  Robert Peček
U članku autor razmatra dvije odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, i to U-III-990/2019 od 19. prosinca 2019. i U-III-4363/2017 od 5. studenoga 2019. Njima su utvrđene povrede prava na pravično suđenje vezane uz razlike u sudskoj praksi. Takođe...
Pročitano

Filteri