28.12.2020.

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2020.

Neovisno o tome jesu li porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) po sili zakona ili dobrovoljno, obvezni su u prijavi PDV-a koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Navedenu prijavu PDV-a potrebno je predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 20. siječnja 2021. S obzirom na aktualnost, ali i složenost tematike, autorica u članku donosi korisne informacije o prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2020.

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija