28.12.2020.

Objava općih akata ustanove

Objava općih akata ustanova ima dvojaku ulogu: riječ je o uvjetu njihova stupanja na snagu, ali i načinu ispunjenja načela javnosti rada ustanove. Zakon o ustanovama uređuje način objave općih akata ustanova, ali propisuje i da se način objave može detaljno urediti zakonom, aktom o osnivanju ili statutom ustanove. S tim u svezi, autor komentira odredbe Zakona o ustanovama koje uređuju objavu općih akata ustanove i iznosi prijedloge poboljšanja normativnog okvira.

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija