28.12.2020.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18, 110/18 – Odluka USRH i 32/20) i propisa iz područja komunalnog gospodarstva

POJMOVI I OPĆA PITANJA

1.1.  Prosipanje pepela pokojnika               

1.2.  Koeficijent namjene za apartmane unutar turističkog kompleksa

1.3. Izgubljene evidencije o dodijeljenim grobnim mjestima i plaćenim naknadama

1.4.  Upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva

1.5.  ''Stvarni obveznik'' plaćanja komunalnog doprinosa

1.6.   Pitanja vezana uz izvršenje rješenja o komunalnoj naknadi

1.7.  Primjena ZKG-a na donošenje općih uvjeta poslovanja davatelja javne usluge isporuke vode i odvodnje

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

2.1.   Privremeno povjeravanje obavljanja dimnjačarskih poslova

2.2.   Nabava za potrebe obavljanja komunalnih djelatnosti

2.3.  Pružanje usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

2.4.   Nemogućnost obavljanja usluge ukopa na području JLS-a

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija