Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: razvrgnuće suvlasništva

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 16
Gž-... 08.02.2024. Županijski sud Zagreb

Zabilježba pokretanja postupka

U postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice ispunjeni su uvjeti iz čl. 90. ZZK za zabilježbu pokretanja postupka.
Pročitano
Gž-... 12.11.2021. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće suvlasničke zajednice – pravo na dom

Kako bi se dali valjani razlozi o tome da li bi razvrgnućem suvlasničke zajednice došlo do povrede prava na dom potrebno je provesti test razmjernosti i dati odgovor i na daljnja pitanja (osim odgovora da je predmetni prostor dom protustranke ad. ...
Pročitano
Gž ... 01.09.2021. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

U smislu odredbi čl. 267. st. 2. i čl. 268. Pravnih pravila Zakona o sudskom izvanparničnom postupku, dovoljno je da su protustranke osporile suvlasničke omjere, dakle nije potrebno da učine vjerojatnim osnovanost takvih navoda.
Pročitano
Gž-... 17.11.2017. Županijski sud Bjelovar

Stjecanje založnog prava pri diobi isplatom

Založno pravo koje se stječe u postupku razvrgnuća suvlasništva nekretnine isplatom zakonsko je pravo – za njegovo osnivanje nije potrebna odluka suda koji provodi postupak razvrgnuća, već suvlasnik koji ga stječe radi osiguranja svoje tražbine ov...
Pročitano
Gž-... 11.04.2017. Županijski sud Velika Gorica

Upis promjena u katastru

Budući da zemljišnoknjižni sud promjene u katastru vrši po službenoj dužnosti, provedba opisanih promjena u katastru zemljišta ne ovisi o volji tuženika, pa je neosnovan zahtjev da se tuženicima naloži trpljenje provedbe geodetskog elaborata u kat...
Pročitano
Gž-... 18.10.2016. Županijski sud Velika Gorica

Uvjeti za razvrgnuće suvlasničke zajednice

Pravo na razvrgnuće suvlasništva ima suvlasnik, ako je to moguće i dopušteno i to mu pravo ne zastarijeva. Dakle, stranke u postupku razvrgnuća su suvlasnici nekretnine. Stoga je, da bi sud proveo razvrgnuće, nužno potrebno utvrđenje o tome tko je...
Pročitano
Gž-... 15.03.2016. Županijski sud Velika Gorica

Smetnja razvrgnuću suvlasničke zajednice

Suvlasnik može zahtijevati razvrgnuće u bilo koje doba, osim kad bi to bilo na štetu ostalih. Nevrijeme ne može biti trajnog karaktera i mora se restriktivno tumačiti iz razloga jer je pravilo da suvlasnik može u svako doba tražiti razvrgnuće suvl...
Pročitano
Gž-... 13.11.2015. Županijski sud Velika Gorica

Razrgnuće suvlasničke zajednice

Kod razvrgnuća suvlasničke zajednice sud je u prvom redu vezan strogim zakonskim odredbama, a podredno valjanim sporazumom stranaka o načinu razvrgnuća, ako takav postoji, a moguć je i dopušten, a i pravom na razvrgnuće isplatom koje bi imao pojed...
Pročitano
Gž-... 13.11.2015. Županijski sud Zagreb

Smisao postupka razvrgnuća suvlasničke zajednice

Zadaća i smisao postupka razvrgnuća suvlasničke zajednice je da sud odredi sadržaj i način diobe u cilju stvaranja samostalnih gospodarskih cjelina kojima će suvlasnici biti zadovoljni.
Pročitano
Gž-... 06.08.2015. Županijski sud Bjelovar

Odluka o prijedlogu za odgodu ročišta

U izvanparničnom postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina civilnom diobom (prodajom) o prijedlogu za odgodu ročišta za prodaju ne odlučuju se primjenom odredbi Ovršnog zakona o odgodi ovrhe (primjenjuju se samo odredbe koje reguliraju ...
Pročitano
Gž-... 22.10.2013. Županijski sud Velika Gorica

Troškovi postupka razvrgnuća suvlasničke zajednice

O troškovima izvanparničnog postupka radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina odlučuje se u tom postupku samo ukoliko je razvrgnuće i provedeno u tom postupku. Kada razvrgnuće suvlasničke zajednice nije provedeno u izvanparničnom postupku ...
Pročitano
Gž-... 20.03.2012. Županijski sud Velika Gorica

Način razvrgnuća suvlasništva nekretnine

U postupku sudskog razvrgnuća sud je u prvom redu vezan strogim zakonskim odredbama, a podredno valjanim sporazumom stranaka o načinu razvrgnuća. Ako sud nije glede načina razvrgnuća vezan odredbama zakona, sud će djeljive pokretne stvari dijeliti...
Pročitano
Us-... 09.02.2012. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Porez na promet nekretnina-dioba vlasništva nekretnina

Razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva nekretnina, porez na promet nekretnina plaća se iznad iznosa koji predstavlja vrijednost suvlasničkog dijela
Pročitano
Us-... 09.02.2012. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Dioba vlasništva nekretnina

Razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva nekretnina porez na promet nekretnina plaća se iznad iznosa koji predstavlja vrijednost suvlasničkog dijela.
Pročitano
GŽ-... 25.11.2008. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari

Bez prijedloga stranaka sud nije ovlašten razvrgnuti suvlasničku zajednicu na nekoliko stvari u smislu članka 52. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, već je dužan odlučiti primjenom odredbe članka 50. tog Zakona
Pročitano
Gž-... 09.12.2003. Županijski sud Zagreb

Način razvrgnuća suvlasničke zajednice

Uspostavom etažnog vlasništva ne razvrgava se suvlasništvo, već se samo s određenim idealnim suvlasničkim dijelom povezuje vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine (uspostavlja etažno vlasništvo – čl. 53. ZV); u tom postupku uspostave vla...
Pročitano

Filteri