Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: osnovana sumnja

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 16
II ... 01.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Postojanje osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela

Zaključak o postojanju osnovane sumnje da je određena osoba počinila kazneno djelo koje je predmet optužbe ne ukazuje da je osoba kriva za počinjenje tog kaznenog djela i ne implicira njezinu kaznenopravnu odgovornost.
Pročitano
II ... 09.12.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Istražni zatvor protiv osobe koja je navršila 70 godina

Osnovan je i pravilan zaključak prvostupanjskog suda o potrebi daljnje primjene mjere istražnog zatvora zbog sprečavanja utvrđene realne opasnosti od ponavljanja kaznenih djela na slobodi, a sve izneseno ujedno i predstavlja iznimne okolnosti zbog...
Pročitano
II ... 29.11.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Opravdanost određivanja mjere istražnog zatvora

Osnovana sumnja da je mlađi punoljetnik R. O. počinio kazneno djelo koje mu se podignutom optužnicom stavlja na teret u ovom kaznenom postupku proizlazi iz dokaza prikupljenih u postupku koji je prethodio podizanju optužnice. Time je, i prema ocje...
Pročitano
II ... 24.11.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Osnovana sumnja kao osnovni razlog za određivanje istražnog zatvora

Za odlučivanje o postojanju temeljne pretpostavke za primjenu mjere istražnog zatvora dostatan je odgovarajući stupanj osnovane sumnje da je optuženik počinio kaznena djela za koja se tereti u postupku utvrđuje se iz potvrđene optužnice i dokaza n...
Pročitano
II ... 17.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Obrazlaganje postojanja osnovane sumnje u rješenju o istražnom zatvoru

Iako je točno da se prvostupanjski sud u obrazlaganju osnovane sumnje pozvao na potvrđenu optužnicu bez posebnog ulaženja u analizu dokaza, upravo u činjenici potvrđenosti optužnice zasniva se onaj stupanj dostatnosti osnovane sumnje koji ne zahtj...
Pročitano
II ... 17.08.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Odlučivanje o prigovoru postojanja osnovane sumnje

Žalbene navode kojima okrivljenik pobija postojanje osnovane sumnje, ujedno i sugerirajući da se ne radi o kaznenom djelu ubojstva u pokušaju, već da bi se eventualno radilo o kaznenom djelu teške tjelesne ozljede, osporavajući pojedine dokaze i i...
Pročitano
II ... 12.08.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Razmatranje obrane okrivljenika pri odlučivanju o istražnom zatvoru

Žalbene navode kojima okrivljenik pobija postojanje osnovane sumnje te dokazanost kaznenog djela koje mu se stavlja na teret izražavajući sumnju u istinitost iskaza oštećenice, iznoseći na taj način detaljno svoju obranu, drugostupanjski sud nije ...
Pročitano
II ... 06.07.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Istražni zatvor zbog mogućnosti bijega

Kada je optuženik deset godina nedostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske uslijed čega su poduzimane brojne radnje u cilju osiguravanja nazočnosti optuženika u ovom kaznenom postupku, hrvatskim pravosudnim tijelima je potom postao dostupan...
Pročitano
II ... 11.06.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Temeljna pretpostavka za primjenu mjere istražnog zatvora

Za odlučivanje o postojanju temeljne pretpostavke za primjenu mjere istražnog zatvora dostatan je odgovarajući stupanj osnovane sumnje da je optuženik počinio kazneno djelo za koje se tereti u ovom postupku, kako je prethodno utvrđeno potvrđivanje...
Pročitano
II ... 11.06.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Temeljna pretpostavka za primjenu mjere istražnog zatvora

Za odlučivanje o postojanju temeljne pretpostavke za primjenu mjere istražnog zatvora dostatan je odgovarajući stupanj osnovane sumnje da je optuženik počinio kazneno djelo za koje se tereti, kako je utvrđeno potvrđivanjem optužnice, dok će odluku...
Pročitano
I K... 01.06.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Europski uhidbeni nalog

Prilikom odlučivanja o predaji tražene osobe povodom izdanog europskog uhidbenog naloga država izvršiteljica nije obvezna niti ovlaštena prosuđivati osnovanu sumnju kao i određenu kvalitetu dokaza u postupku koji se protiv tražene osobe vodi u drž...
Pročitano
I K... 25.05.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Europski uhidbeni nalog i odlučivanje o predaji tražene osobe

Prilikom odlučivanja o predaji tražene osobe povodom izdanog europskog uhidbenog naloga država izvršiteljica nije obvezna niti ovlaštena prosuđivati osnovanu sumnju kao i određenu kvalitetu dokaza u postupku koji se protiv tražene osobe vodi u drž...
Pročitano
II ... 29.01.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Odluka o određivanju mjere istražnog zatvora

Kada je optužnica potvrđena, pri odlučivanju o određivanju istražnog zatvora, dovoljno je obrazložiti osnovanu sumnju navođenjem dokaza na kojima se optužnica temelji, s obzirom na to da su ti dokazi ranije bili predmet razmatranja optužnog vijeća...
Pročitano
II ... 29.01.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Odlučivanje o istražnom zatvoru (osnovana sumnja) nakon i prije potvrđene optužnice

U situaciji kada je optužnica potvrđena, dostatno je obrazložiti osnovanu sumnju navođenjem dokaza na kojima se optužnica temelji, s obzirom na to da su ti dokazi ranije bili predmet razmatranja optužnog vijeća koje je zaključilo da iz sadržaja is...
Pročitano
U-I... 25.04.2016. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravo na osobnu slobodu – istražni zatvor

Istražni zatvor dopušteno je odrediti samo u slučaju u kojem postoji visok stupanj vjerojatnosti utvrđenja krivnje i izricanja kazne, to jest u kojem postoji "osnovana sumnja" da je osoba počinila kazneno djelo, te, načelno, samo u cilju osiguranj...
Pročitano
U-I... 15.03.2016. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravo na slobodu – istražni zatvor

Za određivanje istražnog zatvora uvijek se traži kumulativno postojanje »osnovane sumnje« da je osoba počinila kazneno djelo i postojanje barem jednog od razloga taksativno nabrojenih u članku 123. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku
Pročitano

Filteri