Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: inspekcija

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 12
Usž... 17.10.2020. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima – montažne građevine

Montažne građevine u funkciji poslovnog prostora ne predstavljaju kiosk ni građevinu gotove konstrukcije kakvu u vidu imaju propisi o komunalnom gospodarstvu. Stoga je za gradnju potreban akt za gradnju, a inspekcijski nadzor provodi građevinska i...
Pročitano
Usž... 17.10.2020. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o građevinskoj inspekciji i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima – montažne građevine

Montažne građevine u funkciji poslovnog prostora ne predstavljaju kiosk ni građevinu gotove konstrukcije kakvu u vidu imaju propisi o komunalnom gospodarstvu. Stoga je za gradnju potreban akt za gradnju, a inspekcijski nadzor provodi građevinska i...
Pročitano
Us... 31.03.2016. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakonitost dozvole za linijski prijevoz - nije prethodno pitanje u inspekcijskom postupku

Poništava se rješenje Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-1345/15-5 od 15. siječnja 2016.
Pročitano
Usž... 07.10.2015. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Ne dira se u pravo ili pravni interes - prijavitelj bespravne gradnje - građevinska inspekcija

Iz rješenja Visokog upravnog suda RH: „Osporenim rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-949/15-2 od 31. kolovoza 2015., odbačena je tužba tužitelja pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne...
Pročitano
Us-... 19.02.2014. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Inspekcija – upravitelj zgrade

Inspektor je ovlašten naložiti upravitelju zgrade mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak, koje nastaju radom kotlovnice (toplane) kao zajedničkog dijela zgrade
Pročitano
Us-... 05.06.2013. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Troškovi izvršenja rješenja građevinske inspekcije – zastara

Zastara naplate troškova prisilnog izvršenja rješenja građevinske inspekcije ne može početi teći dok takva tražbina nije utvrđena
Pročitano
13.01.2012. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Postupanje građevinske inspekcije u slučaju kada je objekt upisan u zemljišne knjige

U primjeni Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) građevinski inspektor ne može narediti uklanjanje građevine ako je ta građevina upisana u zemljišnoj knjizi, osim u slučaju kada je u zemljišnim knjigam...
Pročitano
6 S... 13.01.2012. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 13. siječnja 2012.

Postupanje građevinske inspekcije u slučaju kada je objekt upisan u zemljišne knjige.
Pročitano
Us-... 08.06.2006. Upravni sud Zagreb

Korištenje građevine protivno građevnoj dozvoli

Korištenje građevine protivno građevnoj dozvoli stvar je posebnog postupka odgovarajuće inspekcije
Pročitano
Rev... 21.11.2001. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Apsolutna nadležnost

Za odlučivanje o tužbi radi pobijanja odluke tijela inspekcije rada, koja ima značenje obavještavanja podnositelja zahtjeva o stavu inspekcije rada glede tog zahtjeva, nije nadležan sud
Pročitano
Us-... 04.07.2001. Upravni sud

Upravni akt - izvješće građevinske inspekcije - jedinica lokalne samouprave

Izvješće  građevinske  inspekcije  upućeno jedinici lokalne  samouprave  u  svezi  s  postupcima te inspekcije nije upravni akt
Pročitano
Us-... 31.01.2001. Upravni sud

Vode - uklanjanja otpada iz vodotoka

Otpad iz vodotoka rijeke dužne su ukloniti Hrvatske vode kao pravna osoba za obavljanje poslova upravljanja vodama
Pročitano

Filteri