Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: imovinska korist

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 34
I K... 29.11.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Osiguranje privremenom mjerom kod oduzimanja imovinske koristi

U postupku osiguranja privremenom mjerom pretpostavlja se postojanje opasnosti da tražbina neće moći biti ostvarena ili će njeno ostvarenje biti otežano, ako privremena mjera ne bude određena. Spomenuta opasnost proizlazi iz potvrđene optužnice ko...
Pročitano
Ppž... 20.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – oduzimanje imovinske koristi

Ako tužitelj u optužnom aktu činjeničnim opisom djela ne obuhvati da je okrivljenica počinjenim prekršajem ostvarila imovinsku korist, a prvostupanjski sud osuđujućom presudom od okrivljenice oduzme imovinsku korist, došlo je do povrede materijaln...
Pročitano
Gž ... 08.11.2022. Županijski sud Zagreb

Imovinskopravni zahtjev

Iznos za koji je pravomoćnom kaznenom presudom utvrđeno da je njime stečena znatna nepripadna materijalna dobit na štetu tužiteljice, odnosi se na utvrđenje visine nastale štete tužiteljici kao oštećenoj počinjenim predmetnim kaznenim djelom, i po...
Pročitano
Su-... 17.12.2020. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pozivanje na raspravu osobe na koju je imovinska korist prenesena

Članak 558. ZKP/08.
Pročitano
Kž ... 25.07.2018. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Oduzimanje imovinske koristi

U kaznenim postupcima i prilikom određivanja privremenih mjera radi oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, primjena Ovršnog zakona, kao lex specialis, dolazi u obzir samo supsidijarno, ako Zakonom o kaznenom postupku nešto nije od...
Pročitano
Gž-... 15.05.2018. Županijski sud Velika Gorica

Naplatnost ugovora o doživotnom uzdržavanju

Okolnost da je tužiteljica kao davateljica uzdržavanja znala za tešku i neizlječivu bolest primatelja uzdržavanja sama po sebi ne može isključiti postojanje elementa aleatornosti, a niti se samo zbog kratkog proteka vremena od sklapanja ugovora do...
Pročitano
Kž-... 28.02.2018. Županijski sud Pula

Oduzimanje imovinske koristi

Ako je kazneno djelo ostvarilo više počinitelja, imovinska korist oduzet će se od počinitelja kojima je korist pribavljena i u visini u kojoj je pribavljena za svakog pojedinačno, a ako se ne može utvrditi koliku je korist tko ostvario, tada će se...
Pročitano
Kž-... 19.10.2017. Županijski sud Bjelovar

Čl. 3. st. 3. Kaznenog zakona iz 2011.

Okrivljenik je proglašen krivim za kazneno djelo nesavjesnog gospodarskog poslovanja iz čl. 291. st. 2. KZ/97, što je kao predsjednik uprave trgovačkog društva „E“ sklopio sa bankom ugovor o jamstvu uz izdavanje tri mjenice i tri bjanko zadužnice,...
Pročitano
III... 23.05.2017. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Oduzimanje imovinske koristi - osuđenik

Osuđeniku se ne smije dvaput oduzeti jedna te ista imovinska korist
Pročitano
Rev... 22.03.2017. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Preklapanje oduzimanja imovinske koristi i naknade štete

Zakonom o postupku oduzimanja imovinske koristi nigdje nije isključeno pravo oštećenika koji nije sudjelovao u kaznenom postupku u kojem je okrivljeniku oduzeta imovinska korist da samostalno u parnici postavlja i ostvaruje imovinskopravni zahtjev...
Pročitano
Gž ... 17.11.2016. Županijski sud Osijek

Nadležnost suda kod oduzimanja imovinske koristi

Za donošenje rješenja o određivanju ovrhe na temelju presude kojom se oduzima imovinska korist ostvarena kaznenim djelom i donošenja drugih rješenja u tom postupku isključivo je nadležan općinski sud koji je mjesno nadležan po sjedištu suda koji j...
Pročitano
Kž-... 17.03.2015. Županijski sud Varaždin

Zakon o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

U smislu odredbe čl. 1. st. 4. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem sud može oduzeti imovinska korist ostvarenu kaznenim djelom samo po prijedlogu ovlaštenog tužitelja, a koji se zakon primjenjuje k...
Pročitano
Kž-... 17.03.2015. Županijski sud Varaždin

Zakon o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

U smislu odredbe čl. 1. st. 4. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem sud može oduzeti imovinska korist ostvarenu kaznenim djelom samo po prijedlogu ovlaštenog tužitelja, a koji se zakon primjenjuje k...
Pročitano
I K... 10.12.2014. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Čl. 3. st. 3. KZ/11

Prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ/97, činjenično da je u periodu od 1998. do prosinca 2001. godine, kao direktor trgovačkog društva, u vrijeme trajne ...
Pročitano
Gž-... 06.11.2014. Županijski sud Bjelovar

Prisilna naplata imovinske koristi oduzete kaznenom presudom

Odredbe specijalnog propisa o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ne isključuju od primjene Ovršnim zakonom propisanu izravnu naplatu novčane tražbine (oduzete imovinske koristi) na svim ovršenikovim novčanim sredstvima...
Pročitano
IKž... 13.05.2014. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Čl. 3. st. 3. KZ/11

Prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. KZ/97, da je kao glavni sindikalni povjerenik u trgovačkom društvu sa sindikalne štedne knjižice fonda solidarnosti u raz...
Pročitano
Gž-... 08.05.2014. Županijski sud Varaždin

Oduzimanje imovinske koristi

Primjena instituta oduzimanja imovinske koristi ne kolidira s pravom oštećenika na naknadu štete budući da oštećenik ima pravo na integralnu naknadu štete od štetnika prema Zakonu o obveznim odnosima.
Pročitano
Gž-... 08.05.2014. Županijski sud Varaždin

Pravo oštećenika na naknadu štete

Primjena instituta oduzimanja imovinske koristi ne kolidira s pravom oštećenika na naknadu štete budući da oštećenik ima pravo na integralnu naknadu štete od štetnika prema Zakonu o obveznim odnosima.
Pročitano
I K... 18.03.2014. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Čl. 3. st. 2. KZ/11

Okrivljenik je kao vlasnik i direktor trgovačkog društva novac koji je banka na ime kredita petorici građana odobrila za kupnju automobila u cijelosti podizao, automobile plaćao s dijelom tako podignutog novca, a dio zadržavao za sebe umjesto da g...
Pročitano
Grl... 24.02.2014. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Isključiva mjesna nadležnost

Za postupanje u ovršnom postupku prisilne naplate oduzete imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem, isključivo je mjesno nadležan sud koji je donio presudu o oduzimanju imovinske koristi
Pročitano
I K... 05.02.2014. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Čl. 337. st. 4. i 1. KZ/97

U činjeničnom opisu kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. KZ/97 nije potrebno navoditi blanketne norme koje je okrivljenik, kao odgovorna osoba, iskorištavajući svoj položaj prekršio, jer se to kazneno djelo može počiniti a da s...
Pročitano
Gž-... 22.08.2013. Županijski sud Varaždin

Ovrha zbog oduzimanja imovinske koristi

Iako je u kaznenoj presudi određeno oduzimanje imovinske koristi počinitelju kaznenog djela, ista nije ovršna isprava budući da iz te sudske odluke nije vidljiva bilo kakva obveza ovršenika prema ovrhovoditelju, niti je ovršeniku naloženo bilo kak...
Pročitano
Kž ... 19.02.2013. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona

Odredba članka 246. stavka 2. KZ/11 blaža je od odredbe članka 337. stavka 4. KZ/97 iako su predviđene kazne iste zbog toga što je neodređena vrijednost kao obilježje djela "znatna imovinska korist" povišena
Pročitano
Kž-... 26.04.2012. Županijski sud Bjelovar

Čl. 224. st. 3. Kaznenog zakona

Bitno obilježje kaznenog djela prijevare iz čl. 224. st. 3. KZ-a je stvaranje sustava ili uporaba već stvorenog sustava za ostvarenje protupravne imovinske koristi – ako u odnosu na pojedine počinitelje nije ostvareno kazneno djelo prijevare.
Pročitano
Kž-... 24.02.2012. Županijski sud Varaždin

Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

Ako je u počinjenju kaznenog djela sudjelovalo više počinitelja, imovinska korist će se oduzeti samo od onih kojima je korist pribavljena, a ako je korist pribavljena svima, oduzet će se od svih, ali prema visini za svakog pojedinačno. Ukoliko se ...
Pročitano
Kž-... 28.10.2011. Županijski sud Varaždin

Oduzimanje imovinske koristi

U slučaju kada je pravomoćnom prvostupanjskom presudom odlučeno o naknadi štete u svezi imovinskopravnog zahtjeva, mjera oduzimanja imovinske koristi, s obzirom na svoj supsidijaran značaj u odnosu na imovinsko pravni zahtjev, primijenjuje se samo...
Pročitano
Kž-... 07.01.2011. Županijski sud Varaždin

Oduzimanje imovinske koristi

Imovinska korist ne može se oduzeti od okrivljenika kad prvostupanjski sud odbije optužbu prema okrivljeniku.
Pročitano
Kž-... 16.07.2009. Županijski sud Bjelovar

Čl. 234. st. 2. Kaznenog zakona

U radnjama okrivljenika, koji je radi stjecanja znatne imovinske koristi, drugim osobama napisao dva lista papira u kojima traži da mu plate određene novčane iznose u eurima, jer da će ih u slučaju neplaćanja oteti i da će biti mrtvi, koje listove...
Pročitano
Kž-... 19.03.2009. Županijski sud Bjelovar

Čl. 136. Zakona o kaznenom postupku

Kada je kaznenim djelom sklapanja štetnog ugovora iz čl. 294. st. 2. i 1. KZ-a oštećeno trgovačko društvo, tada je samo ono ovlašteno u kaznenom postupku podnijeti imovinskopravni zahtjev i predlagati u skladu sa čl. 136. st. 1. ZKP-a određivanje ...
Pročitano
I K... 26.11.2008. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Čl. 292. st. 2. i 1. al. 4. Kaznenog zakona

Pogrešno prvostupanjski sud zaključuje da je okrivljenik, kao upravitelj poljoprivredne zadruge (PZ), u cilju neplaćanja PDV-a, poslujući mimo žiro-računa, oštetio državni proračun za cca 250.000,00 kn, dok njegovom namjerom nije bio obuhvaćen ost...
Pročitano

Filteri