Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

167 str.

953-170-033-8

Porezno pravo

1996.

Dragan Roller

Fiskalna politika u teoriji i praksi

PREDGOVOR

1. FINANCIJSKA ZNANOST I FISKALNA POLITIKA

1.1. Pojam financija

1.2. Pojam javnih financija

1.3. Fiskalni sustavi

1.3.1. Pojam fiskalnog sustava

1.3.2. Odnos fiskalnog sustava, politike i tehnike

1.3.3. Mehanizam funkcioniranja fiskalnog sustava

1.4. Fiskalna politika

1.4.1. Pojam fiskalne politike

1.4.2. Podjela fiskalne politike

1.4.3. Fiskalna politika i ekonomska politika

1.4.4. Odnos između mjera različitih politika

1.4.5. Fiskalna politika i fiskalna tehnika

1.5. Fiskalna tehnika

1.5.1. Pojam fiskalne tehnike

1.5.2. Fiskalna tehnika kao pomoćna znanstvena disciplina

1.5.3. Fiskalna tehnika kao način organiziranja i obavljanja rada u fiskalnim poslovima

2. ELEMENTI FISKLANOG SUSTAVA I FISKALNE POLITIKE

2.1. Fiskalni poslovi

2.1.1. Poslovi oko donošenja propisa

2.1.2. Poslovi oko provedbe propisa

2.1.2.1. Poslovi obveznika fiskalne obveze

2.1.2.2. Poslovi upravnih tijela nadležnih za provedbu propisa

2.1.2.3. Poslovi porezne uprave

2.1.2.4. Poslovi razreza

2.1.2.5. Poslovi knjiženja

2.1.2.6. Poslovi naplate

2.1.2.7. Poslovi fiskalne statistike

2.1.2.8. Poslovi fiskalne kontrole

2.2. Elementi fiskalne obveze

2.2.1. Izvori fiskalnih prihoda

2.2.2. Predmet fiskalne obveze

2.2.3. Fiskalni obveznik

2.2.4. Osnovica fiskalne obveze

2.2.4.1. Vrste fiskalnih osnovica

2.2.4.2. Metode utvrđivanja fiskalne osnovice

2.2.5. Stope fiskalnih obveza

2.2.5.1. Vrste stopa

2.2.5.2. Fiksne stope

2.2.5.3. Varijabilne stope

2.2.6. Fiskalna oslobođenja

2.2.7. Fiskalne olakšice

2.2.8. Nadograđivanje fiskalne obveze

2.2.9. Ostali elementi fiskalne obveze

2.3. Ciljevi i načela fiskalnog zahvaćanja

2.3.1. Ciljevi fiskalnog zahvaćanja

2.3.2. Načela fiskalnog zahvaćanja

2.3.2.1. Načelo izdašnosti (dovoljnosti)

2.3.2.2. Načelo ekonomičnosti (racionalnosti)

2.3.2.3. Načelo poštivanja granice fiskalnog zahvaćanja

2.3.2.4. Načelo izbjegavanja dvostrukog fiskalnog zahvaćanja

2.3.2.5. Načelo snošenja fiskalnog tereta u ovisnosti o ekonomskoj snazi fiskalnog obveznika

2.3.2.6. Načelo elastičnosti (prilagodljivosti) fiskalnog zahvaćanja

2.3.2.7. Ostala načela fiskalnog zahvaćanja

3. JAVNI PRIHODI

3.1. Oblici fiskalnog zahvaćanja

3.1.1. Klasifikacija fiskalnih oblika

3.1.2. Neposredni i posredni fiskalni oblici

3.1.3. Fiskalni oblici u novcu i naturi

3.1.4. Redoviti i izvanredni fiskalni oblici

3.1.5. Subjektni i objektni fiskalni oblici

3.1.6. Osnovni i posebni oblici

3.1.7. Opći i namjenski oblici

3.2. Porezi

3.2.1 Pojam poreza i njegove karakteristike

3.2.2. Teorije o opravdanosti ubiranja poreza

3.2.2.1. Teorija sile

3.2.2.2. Teorija ugovora

3.2.2.3. Teorija cijene

3.2.2.4. Teorija osiguranja

3.2.2.5. Teorija uživanja

3.2.2.6. Organska teorija

3.2.2.7 Teorija reprodukcije poreza

3.2.2.8. Teorija opće naknade

3.2.3. Klasifikacija poreza

3.2.4. Porez na dohodak fizičkih osoba

3.2.5. Porez na dohodak (dobit) poduzeća

3.2.6. Porez na promet

3.2.6.1. Svefazni porez na promet

3.2.6.2. Višefazni porez na promet

3.2.6.3. Porez na dodanu vrijednost

3.2.6.4. Porez na promet u proizvodnji

3.2.6.5. Porez na promet u trgovini na veliko

3.2.6.6. Porez na promet u trgovini na malo

3.2.7. Porez na imovinu i prihod od imovine

3.2.8. Porez na nasljedstva i darove

3.2.9. Porez na dobitke od igara na sreću

3.2.10. Porez na rashode

3.3. Carine

3.4. Pristojbe

3.5. Paraliskaliteti

3.5.1. Pojam parafiskaliteta

3.5.2. Doprinosi

3.5.3. Ostali parafiskaliteti

3.6. Javni zajmovi

3.6.1. Pojam javnog zajma

3.6.2. Klasifikacija javnih zajmova

3.6.2.1. Unutrašnji i vanjski zajmovi

3.6.2.2. Prisilni, patriotski i dobrovoljni zajmovi

3.6.2.3. Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni javni zajmovi

3.6.3. Tehnika javnog zajma

3.6.3.1. Poslovi emisije javnog zajma

3.6.3.2. Poslovi otplate javnog zajma

3.6.3.3. Poslovi konverzije zajmova

3.7. Ostali izvori javnih prihoda

4. JAVNI RASHODI

4.1. Pojam javnih rashoda

4.2. Klasifikacija javnih rashoda

4.2.1. Redoviti i izvanredni rashodi

4.2.2. Rashodi prema subjektu trošenja

4.2.3. Rashodi prema objektu trošenja

4.2.4. Ostale klasifikacije

4.3. Granica rasta javnih rashoda

5. FISKALNI FEDERALIZAM I HARMONIZACIJA FISKALNIH SUSTAVA

5.1. Fiskaini federalizam

5.1.1. Podjela fiskalnog suvereniteta

5.1.2. Nadležnost za javne rashode

5.1.3. Podjela upravne nadležnosti

5.2. Harmonizacija fiskalnih sustava

5.2.1. Širenje fiskalne osnovice

5.2.2. Snižavanje fiskalnih stopa

5.2.3. Ujednačavanje fiskalnog zahvaćanja

5.2.4. Suzbijanje fiskalne evazije

5.2.5. Utvrđivanje istovrsnih fiskalnih jedinica

5.2.6. Izbor fiskalnih olakšica, oslobođenja i novčanih transfera stanovništvu

5.2.7. Propisivanje novih fiskalnih oblika i ukidanje starih

6. OBLICI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA

6.1. Proračun i proračunska politika

6.1.1. Pojam proračuna

6.1.2. Proračunska načela

6.1.3. Izvršenje proračuna

6.1.4. Završni obračun proračuna

6.2. Fondovi

6.3. Financijski planovi

7. PRIMJENA SUVREMENIH ZNANSTVENIH DOSTIGNUĆA U FISKALNOJ POLITICI

7.1. Primjena informatičkih dostignuća u fiskalnoj politici

7.1.1. Informacijski sustavi kao temelj suvremenijeg praćenja prihoda i imovine građana

7.1.2. Primjena ekspertnih sustava

7.2. Primjena metoda kvantitativne ekonomske analize u fiskalnoj politici

7.2.1. Ekonomski modeli

7.2.1.1. Model Leviathan

7.2.1.2. Međusektorski modeli

7.2.1.3. Model U.S./Macro

7.2.1.4. Modeli rasta

7.2.1.5. Ekonometrijski modeli

7.2.2. Koeficijent elastičnosti

7.2.2.1. Elastičnost funkcije poreza

7.2.2.2. Elastičnost funkcije fiskalnih stopa

7.2.2.3. Izbor optimalne funkcije stopa

7.3. Primjena ostalih metoda

8. UČINCI I PRIMJENE FISKALNE POLITIKE

8.1. Makroekonomski učinci fiskalne politike

8.1.1. Stabilizacijski učinci

8.1.2. Učinci na alokaciju gospodarstvenih resursa

8.1.3. Učinci redistribucije nacionalnog dohotka

8.1.4. Ostali makroekonomski učinci

8.2. Mikroekonomski učinci fiskalne politike

8.2.1. Učinci na uvjete privređivanja sa stajališta poticanja bržeg gospodarstvenog rasta

8.2.2. Učinci fiskalnog zahvaćanja sa stajališta društvene korekture u stjecanju dohotka

8.3. Učinci fiskalne politike prije fiskalnog zahvaćanja

8.3.1. Zakonita fiskalna evazija

8.2.2. Nezakonita fiskaina evazija

8.4. Učinci fiskalne politike nakon fiskalnog zahvaćanja

8.4.1. Faze prevaljivanja fiskalne obveze

8.4.2. Progresivno i degresivno fiskalno zahvaćanje

8.4.2.1. Primjer primjene progresivne ljestvice fiskalnih stopa

8.4.2.2. Primjeri primjene posrednog fiskalnog zahvaćanja

8.4.3. Nefiskalni učinci fiskalnog zahvaćanja

8.4.4. Socijalni učinci fiskalnog zahvaćanja

8.5. Učinci javnim rashoda

9. FISKALNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE

9.1. Porezi na republičkoj razini

9.1.1. Porez na dohodak

9.1.2. Porez na dobit

9.1.3. Porez na promet proizvoda i usluga

9.1.4. Posebni porezi na promet (akcize)

9.1.5. Porez na dodanu vrijednost

9.1.6. Porez na promet nekretnina

9.1.7. Carine i carinski sustav

9.1.8. Oporezivanje igara na sreću

9.2. Županijski porezi

9.2.1. Porez na nasljestva i darove

9.2.2. Porez na cestovna motorna vozila

9.2.3. Porez na plovne objekte

9.2.4. Porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba

9.3. Općinski i gradski porezi

9.3.1. Porez na potrošnju

9.3.2. Porez na kuće za odmor

9.3.3. Porez na reklame

9.3.4. Porez na tvrtku ili naziv

9.3.5. Porez na korištenje javnih površina

9.3.6. Prirez i mogućnost sniženja stope poreza na dohodak

9.4. Doprinosi

9.4.1. Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje

9.4.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje

9.4.3. Ostali doprinosi

9.5. Pristojbe (takse)

9.6. Ostala davanja i prihodi

10. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

GLOSARIJ

DODATAK A - Statistički podaci - tablice

DODATAK B - Primjer obračuna fiskalnih davanja iz plaća i na plaće za Zagreb u svibnju 1996. godine

DODATAK C - Test usvojenog znanja i pitanja za vježbu

LITERATURA

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija