zbirni podaci i poveznice
poglavlja
članci
napomene
Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

Objavljen

30.12.1992.

Stupa na snagu

30.12.1992.

Donesen

29.12.1992.

Prestaje važiti

11.04.2001.

Prestaje važiti

Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi

Pročišćeni tekst vrijedi od 11.05.2000. do 10.04.2001.

Narodne novine 90/1992, 94/1993, 117/1993, 5/1997, 17/1999, 128/1999, 51/2000

Prikaz pročišćenog teksta na dan:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (33/01 ) na snazi od 11.4.2001. u članku 100. propisuje:

"Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92., 94/93., 117/93., 5/97., 17/99., 128/99., 51/00. i 105/00.) i Zakon o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«, br. 75/93., 103/93., 10/94., 17/94., 30/94., 36/95., 107/95., 43/96., 70/97., 105/97., 36/98., 142/98. i 69/99.)."

PREAMBULA

Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92, 94/93, 117/93, 5/97, 17/99, 128/99, 51/00)

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člsnka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

Proglašavam Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 29. prosinca 1992.

Broj : PA4-1 I 6/ 1-92. ,

Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

o lokalnoj samoupravi i upravi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrduju se općina i grad kao jedinice lokalne samouprave i županija kao jedinica lokalne uprave i samouprave.

Članak 2.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na Grad Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija