Pogledajte prvih 5 min besplatno

Sve o novom Zakonu o izvanparničnom postupku

Damir Kontrec, Aleksandra Maganić

07.09.2023.

Trajanje: 2h 46min

  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa seminara
  • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljiv e-seminar? 
Pogledajte snimku našeg e-seminara i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!
 

O WEBINARU:
Na webinaru saznat ćete sve novine i razlike u odnosu na dosadašnja pravila izvanparničnog postupka, pravne praznine i neke nedorečenosti novog uređenja. S obzirom na to da novi Zakon o izvanparničnom postupku (Nar. nov., br. 59/23) više ne uređuje stvarnopravne izvanparnične postupke, predavači će također sudionike uputiti kako sada postupati u praksi.

KOME JE WEBINAR NAMIJENJEN:
Ovaj webinar namijenjen je sucima, javnim bilježnicima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima kao i službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i svima koji primjenjuju propise izvanparničnog prava.

PREDAVAČI: 

DAMIR KONTREC, sudac i predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda RH, i prof. dr. sc. ALEKSANDRA MAGANIĆ, redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

PROGRAM:

1. Opći dio Zakona o izvanparničnom postupku

Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
- Struktura i predmet uređenja Zakona
- Odnos parničnog i izvanparničnog postupka
- Dispozicijski i oficijelni izvanparnični postupci
- Uloga javnih bilježnika prema novom Zakonu o izvanparničnom postupku

Damir Kontrec
- Odluke u izvanparničnom postupku i njihovi učinci
- Troškovi postupka
- Pravni lijekovi
- Prijelazne i završne odredbe i primjena propisa u prijelaznom režimu

2. Posebni postupci

Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
- Proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti
- Kritika izostalog uređenja stvarnopravnih izvanparničnih postupaka - kako postupiti u praksi?

Damir Kontrec
- Dobrovoljna procjena i prodaja putem suda i javnog bilježnika
- Sudski i javnobilježnički polog
- Amortizacija (poništenje) isprava

3. Odgovori na pitanja

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

Damir Kontrec

Aleksandra Maganić

Filteri