Pogledajte prvih 5 min besplatno

Novine i aktualnosti u prostornom uređenju i gradnji

Snježana Đurišić, Neven Gerić

11.10.2023.

Trajanje: 4h 4min

 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa seminara
 • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljiv e-seminar? 
Pogledajte snimku našeg e-seminara i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

O WEBINARU:
Na webinaru će sudionici saznati sve o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 67/23), kojim se uspostavljaju digitalni prostorni planovi, digitalizacija i transparentnost administrativnih usluga u prostornom uređenju, a njime je stvorena i podloga za snažniju izgradnju solarnih elektrana te je izmijenjen institut lokacijske dozvole. Obradit će se, nadalje, dvojbe u izdavanju i izmjeni građevinske dozvole te u zastupanju tuženog upravnog tijela u upravnom sporu, uz brojne primjene upravnosudske prakse, a prezentirat će se i novi slučajevi gradnje i izvođenja radova bez građevinske dozvole, u skladu s glavnim projektom ili bez njega, prema predstojećim izmjenama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima.

KOME JE WEBINAR NAMIJENJEN:
Webinar je namijenjen službenicima koji rade na poslovima izdavanja akata za građenje i izrade dokumenata prostornog uređenja, službenicima u imovinskopravnim odjelima lokalnih jedinica, službenicima u katastru, zemljišnoknjižnim referentima i sucima, ovlaštenim arhitektima i ovlaštenim inženjerima, odvjetnicima, pročelnicima, načelnicima i gradonačelnicima.

PROGRAM:

1. Snježana Đurišić, načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

 • Novine u prostornom uređenju prema izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 67/23)
  - uvjeti za gradnju sunčanih elektrana
  - mjere za sprječavanje posljedica energetske krize (energent nije prostornoplanski uvjet i dr.)
  - digitalna transformacija prostornih planova (planovi nove generacije)
  - prostorno planiranje na pomorskom dobru
  - lokacijska dozvola: zahtjev, postupak, izdavanje, novi rokovi važenja
  - utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za zahvat u prostoru državnog značaja
  - parcelacija građevinskog zemljišta
  - prijelazni režim – postupci u tijeku
 • Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)
  - praktična prezentacija najnovijih sadržaja i mogućnosti modula sustava

2. Neven Gerić, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

 • Dokaz pravnog interesa za izdavanje lokacijske dozvole
  - novine nakon novele ZPU iz 2023.
  - podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu na pomorskom dobru
  - najčešće pogreške u upravnoj praksi i upute za ispravno postupanje
  - prikaz upravnopravne i upravnosudske prakse
 • Građevinska dozvola (izdavanje i izmjena)
  - uočene dvojbe u praksi izdavanja građevinske dozvole
  - tko može biti investitor kod izmjene
  - kako kod manjkavosti propisa postupiti u praksi
 • Zastupanje tuženog upravnog tijela u upravnom sporu
  - sporna pitanja, najčešće pogreške i upute za pravilno postupanje
  - prikaz upravnosudske prakse
 • Novine prema predstojećim izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima
  - novi slučajevi gradnje i izvođenja radova protivno prostornom planu, odnosno bez građevinske dozvole, u skladu s glavnim projektom ili bez njega

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

Snježana Đurišić

Neven Gerić

Filteri