Ukupno dokumenata: 222375
I Kž ... 07.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi, pod toč. I izreke, na temelju čl. 54. i 56. uz primjenu čl. 33. i 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne...
Pročitano
III K... 07.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Kv I-Us-72/2022. (K-Us-66/2009.) od 2. rujna 2022., u postupku neprave obnove, na temelju čl. 498. st. 1. toč 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.-pročišćeni tekst, 91/12.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 130/20.-Odluka Ustavnog suda Republike...
Pročitano
I Kž ... 29.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, pod toč. I. izreke, utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje iz čl. 33. i čl. 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznen...
Pročitano
III K... 21.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Virovitici od 21. srpnja 2022. broj K-151/2021-24 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 12. listopada 2023. broj Kž-251/2022-6 A. R. osuđen je zbog počinjenja kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 2. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju deset mjeseci.2. Protiv te presude osuđenik je po branitelju, odvjetniku K....
Pročitano
III K... 21.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 3. lipnja 2022. broj K-351/2020 i presuda Županijskog suda u Šibeniku od 16. ožujka 2023. broj Kž-58/2023-4 N. B. osuđen je zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.2. Protiv te presude osuđeni...
Pročitano
III K... 20.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. veljače 2021. broj K-2149/2016-110. i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi od 17. veljače 2022. broj Kž-121/2021-9, osuđeni E. J., M. J., M. V. i D. Š. proglašen su krivima da su počinili kazneno djelo protiv okoliša, uništavanja okoliša otpadom iz članka 196. stavka 2. KZ/11. Za t...
Pročitano
Kzz 1... 20.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. veljače 2021. broj K-2149/2016-110. i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi od 17. veljače 2022. broj Kž-121/2021-9, osuđeni E. J., M. J., M. V. i D. Š. proglašen su krivima da su počinili kazneno djelo protiv okoliša, uništavanja okoliša otpadom iz članka 196. stavka 2. KZ/11. Za t...
Pročitano
III K... 20.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Karlovcu od 12. travnja 2022. broj K-18/2021-19. i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 25. studenog 2022. broj I Kž-207/2022-8, na temelju članka 508. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09...
Pročitano
I Kž ... 15.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Rijeci, pod toč. I. izreke, na temelju čl. 54. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04 – dalje: ZOMPO) odobreno je izručenje Bosni i Hercegovini izručenika S. A., državljanina Bosne i Hercegovine, radi...
Pročitano
III K... 07.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 21. prosinca 2020. broj K-413/2020-13 i presuda Županijskog suda u Splitu od 9. svibnja 2023. broj Kž-290/2021-5 osuđen je D. B. zbog počinjenog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnjom iz članka 139. stavka 3. u vezi sa stavkom 2. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci.2. Osuđeni D. B. je po b...
Pročitano
III K... 01.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Požegi od 20. rujna 2023. broj K-87/2023-16 i presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 27. listopada 2023. broj Kž-328/2023-4 E. Č. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci zbog kaznenog djela tjelesne ozljede iz čl. 117. st. 2. KZ/11.2. Osuđenik je putem branitelja Z. M., odvjetnika u S. B., podnio ...
Pročitano
III K... 01.02.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Dubrovniku od 9. ožujka 2023., broj 40 K-190/2019 i presuda Županijskog suda u Sisku od 14. rujna 2023., broj Kž-170/23-7, B. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. KZ/11., te na temelju citirane zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju osam mjeseci.1.1. Međutim, primjenom odredbe čl. 55. st. 1...
Pročitano
III K... 25.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Županijskog suda u Karlovcu od 19. ožujka 2021. broj K-11/2020-38, potvrđenom presudom Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 9. veljače 2022. broj I Kž-279/2021-8, R. K. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. N...
Pročitano
III K... 23.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Karlovcu od 12. svibnja 2022. broj Kzd-26/2021-40 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 15. ožujka 2023. broj Kžzd-66/2022-4, osuđenik V. Š. proglašen je krivim zbog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta – spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina iz članka 158. stavka 2. KZ/11. i osuđen na kaznu z...
Pročitano
Gop 1... 23.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. U presudi ovog suda poslovni broj Gop 1/2023-15 od 10. siječnja 2024., kojom je odlučeno o pitanjima važnim za jedinstvenu primjenu prava u povodu prijedloga Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1900/2022 od 5. lipnja 2023., učinjene su pogrešne u pisanju tako da je u izreci te presude iza teksta "Na pitanja koja glase:" na početku prvog pitanja u drugom retku izreke, kao i na početku ...
Pročitano
III K... 18.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Rijeci od 29. ožujka 2023. broj K-1087/2022-33 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 26. srpnja 2023. broj Kž-387/2023-4, A. H. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci zbog kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. toč. 2. u vezi s čl. 228. st. 1. KZ/11. i kaznenog djela iz čl. 331. st. 1. KZ/11.
Pročitano
III K... 17.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Osijeku od 27. listopada 2022. broj K-354/2021-16 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 1. kolovoza 2023. broj Kž-29/2023-4 osuđena je pravna osoba trgovačko društvo G. d.o.o. O. za ... zbog počinjenog kaznenog djela protiv opće sigurnosti - teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 3. u vezi s člankom 215....
Pročitano
III K... 11.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 28. rujna 2022. broj K-5/2022-56 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 28. ožujka 2023. broj I Kž-11/2023-7 V. B. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvije godine zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi s čl. 34. KZ/11.2. Osuđenik je putem branitelja D. S., odvjetnika u O., podni...
Pročitano
I Kž ... 11.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu, na temelju „članka 54. i 56. uz primjenu članka 33. i 34.“ Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04 - dalje: ZOMPO), odobreno je izručenje u Republiku Srbiju izručenika Dž. G., državljanina Republike Srbije, radi izvršenja kazne zatvora u trajanju tri godine na koju je osuđen presudom V...
Pročitano
I Kž ... 11.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 33. i čl. 34. st. 1. i 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO) utvrđeno je postojanje pretpostavki za iz...
Pročitano
II 8 ... 11.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu odbijena je zamolba Republike Srbije za izručenje D. Ć., radi izvršenja kazne zatvora u trajanju tri godine i četiri mjeseca, zbog kaznenog djela razbojništva iz čl. 206. st. 1. u vezi s čl. 33. Krivičnog zakonika Republike Srbije.2. S obzirom na utvrđenje kako nije udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje, rješenje kojim ...
Pročitano
Gop 1... 10.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Kod ovog suda zaprimljen je prijedlog suca Trgovačkog suda u Zagrebu za pokretanje oglednog postupka sukladno odredbi čl. 502.j Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 57/11, 148/11-proč.tekst, 25/13, 28/13, 89/14, 70/19 i...
Pročitano
III K... 10.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Virovitici od 14. rujna 2021. broj K-236/2020-18 i presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 3. kolovoza 2023. broj Kž-415/2021-3 osuđen je T. M. zbog počinjenog kaznenog djela protiv javnog reda - prisilom prema službenoj osobi u pokušaju iz članka 314. stavka 1. u vezi s člankom 34. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju od šest mjese...
Pročitano
I Kž ... 09.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 11. prosinca 2023. broj Kv I-19/2023-16 (Kir-210/2023.), na temelju članka 38. i 56. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim...
Pročitano
III K... 09.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Splitu od 9. srpnja 2021. broj K-1210/2020. i presuda Županijskog suda u Zadru od 26. siječnja 2022. broj Kž-359/2021-5 osuđenik V. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 1. i 3. KZ/11. i osuđen na kaznu zatvora od osam mjeseci, u koju kaznu mu je, na temelju članka 54. KZ/11., uračunato vrijeme prov...
Pročitano
Kzz 3... 09.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, broj Kov-39/2022. od 29. ožujka 2023. potvrđenim rješenjem Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, broj I Kž-226/2023. od 27. rujna 2023., pod točkom I., na temelju članka 351. stavka 1. u svezi s člankom 311.
Pročitano
II 8 ... 09.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Županijskog suda u Karlovcu od 23. studenog 2023. broj Kv I-24/2023-4, na temelju članka 55. stavka 1. ZOMPO-a, odbijena je zamolba Republike Bjelorusije za izručenjem R. D. zbog počinjenja kaznenog djela iz članka 435. stavka 1. Kaznenog zakona Republike Bjelorusije.2. Prvostupanjski sud je dostavio rješenje sa spisom predmeta Vrhovnom sudu Republike Hrvatske radi njegovog...
Pročitano
III K... 09.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Slavonskom Brodu od 12. rujna 2017. broj K-690/12-59 i presuda Županijskog suda u Osijeku od 19. travnja 2018. broj Kž-357/2017-4 S. G. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 247. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te osuđen na kaznu zatvora jedna godina. U tu kaznu mu je, na temelju članka 54. KZ/11., uračunato vrijeme p...
Pročitano
III K... 09.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Županijskog suda u Varaždinu od 15. prosinca 2022. broj K-12/2022-97, osuđenik J. I. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv spolne slobode, teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. točkom 5., člankom 153. stavkom 2. i člankom 153. stavkom 1. KZ/11. te je na temelju članka 154. stavka 2. KZ/11. osuđen na kaznu zatvora od šest ...
Pročitano
I Kž ... 09.01.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Vukovaru, pod točkom I. izreke, na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/2004. - dalje: ZOMPO) utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Bosni i Hercegovini iz...
Pročitano

Filteri