Ukupno dokumenata: 6071
IR 65... 19.03.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Vukovaru broj Pp-234/2024 od 11. ožujka 2024., okrivljenom S. A. određena je mjera opreza zabrane približavanja na udaljenost manju od 30 metara žrtvi T. A., te zabrana uspostavljanja i održavanja veze s istom. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnio je okrivljeni S. A. po svome branitelju B. K., odvjetniku iz V., pobijajući ga iz svih zak...
Pročitano
Ppž 1... 13.03.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: Pobijanom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu broj Pp-52/2022 od 3. listopada 2023., okrivljeni M. B. je proglašen krivim zbog počinjenog prekršaja iz članka 22. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te mu je izrečena novčana kazna od 260,00 eura, u koju se na temelju odredbe članka 40. Prekršajnog zakona uračunava vrijeme lišenja slobode 10. siječnja 2022. kao 39,82 eura kazne, uz...
Pročitano
Ppž 4... 07.03.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Metkoviću okr. M. Z. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 282. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog propisa i uz primjenu instituta ublažavanja izrečena novčana kazna u iznosu od 331,81eura / 2.500,00 kuna.1.2. Istom presudom ...
Pročitano
Ppž 1... 06.03.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. P. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude.2. Istom presudom, temeljem članka 58. stavka 1. Prekršajnog zakona, okrivljeniku je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima...
Pročitano
Ppž 8... 22.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu okr. pravna osoba V. i o. Z. d.o.o. i odgovorna osoba T. C. proglašeni su krivima da su, na način činjenično opisan u izreci te presude počinili prekršaj iz članka 6. stavka 5. i 6. u svezi članka 293. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te su kažnjeni novčanim kaznama, u iznosu od 6.500,00 kuna okr. prav...
Pročitano
Ppž 1... 22.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru okr. B. Đ. oslobođen je od optužbe, da bi na način činjenično opisan u izreci počinio djelo prekršaja iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog nedostatka bitnih elemenata djela.1.1. Istom presudom odlučeno je da troškovi prekršajnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava su...
Pročitano
Ppž 6... 21.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 6. travnja 2023., broj: 41. Pp J-3624/2020-13 proglašen je krivim okr. J. S. da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te je na temelju čl. 38. st. 2...
Pročitano
Ppž 1... 21.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskom presudom okr. S. K., okr. T. B., okr. M. K., okr. S. G. i okr. D. P. su proglašeni krivim zbog prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci pobijane presude za koji je svakom okrivljeniku na temelju tog propisa izrečena novčana kazna 100,00 eura (protuvrijednost od 753,45 kuna), uz pogodnost dvotrećinskog plaćanja novčane k...
Pročitano
Ppž 9... 21.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik M. I. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.320,00 eura.2. Na temelju članka 58. Prekršajnog zakona, okrivljeniku je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja m...
Pročitano
Ppž 1... 20.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna / 66,36 eura, zbog prekršaja iz članka 71. stavak 1. podstavak 4. Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20), činjenično opisanog u...
Pročitano
Ppž 9... 20.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna, zbog prekršaja iz članka 70. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. podstavak 6. Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20), č...
Pročitano
Ppž 1... 20.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 27. studenog 2023., broj: Pp-8560/2022-15, proglašen je krivim okr. A. Š. da je, na način činjenično opisan u izreci prvostupanjske presude, počinio prekršaj iz članka 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izrečena novčana kazna 800,00 eura, koju je dužan platiti u roku 30 dana po pravomoćnosti presude, ...
Pročitano
Ppž 4... 20.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenik M. D. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 158. stavka 1. točke 6. Zakona o veterinarstvu, činjenično opisanog u izreci, za koji je prekršaj na temelju citiranog propisa, uz primjenu članka 37. stavka 3. točke 1. Prekršajnog zakona, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna te je upozoren da će se, ako dvije trećine te kazne plati u roku...
Pročitano
Ppž 1... 15.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Sesvetama okr. T. M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 286. stavka 13. i članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je za na temelju citiranih propisa za s...
Pročitano
Ppž 9... 15.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom okr. I. V. H. proglašena je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinila prekršaj iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te joj je uz primjenu instituta ublažavanja izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna, koju je dužna platiti u roku od devedeset dana po pravomoćnosti.1.1. Istom presudom, ...
Pročitano
Ppž 1... 14.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prekršajnim nalogom Policijske uprave Policijske uprave vukovarsko - srijemske, Policijske postaje Vukovar, broj: 511-15-07/05-3-94-1/2021, od 23. srpnja 2021. okrivljenik OPG J. B. je proglašen krivim radi prekršaja iz članka 229. stavak 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, koju ima platiti u roku od 8 dana po pravomoćnos...
Pročitano
Ppž 9... 14.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, broj: Pp-12055/2023 od 2. studenog 2023., na temelju članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17.,118/18. i 114/22.) prvookrivljena M. P. i drugookrivljeni A. L. osl...
Pročitano
IR 45... 14.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Rabu, broj Pp-1181/2023 od 22. siječnja 2024., okrivljenom P. P. određena je mjera opreza zabrane približavanja na udaljenost manju od 30 metara žrtvi M. P., te zabrana uspostavljanja i održavanja veze s istom. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnio je okrivljeni P. P. po svome branitelju M. K., odvjetniku iz Z...
Pročitano
Ppž 1... 14.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom okr. M. P. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 54. st. 1. i 3. t. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga za koji je okrivljeniku, uz primjenu odredbe o ublažavanju novčane kazne, izrečena novčana kazna od 2.000,00 kuna, time da će se ista smatrati u cijelosti plaćenom ukoliko okrivljenik u roku od trideset dana od dostave pravomoćne presude, plati dvije trećine izr...
Pročitano
Ppž 7... 14.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašen je krivim okr. G.G. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 199. st. 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna 10.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku osam dana od pravomoćnosti prekršajnog naloga, uz pogodnost plaćanja dvije trećine izrečene novčane kazne, izrečena mu je zašt...
Pročitano
Ppž 1... 14.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okrivljenik M. H. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.320,00 eura /9.945,54 kune koju je obvezan platiti u roku 2 mjeseca od pravomoćnosti presude, uz pogodnost...
Pročitano
IR 46... 13.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Zadru od 31. siječnja 2024., broj: 119 Pp-354/2024, okr. I. B. određena je mjera opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s mlt. S. B., OIB: xxxx, rođenoj xxxx, s prebivalištem u M. xx, Z., kojoj se ne smije približiti na razdaljinu ispod 10 metara.2. Protiv tog rješenja, okr. I. B. osobno je pravodobno podnio žalbu ne naznač...
Pročitano
Ppž 4... 13.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 17. ožujka 2022., broj DU2. Pp J-320/2020, okr. Ž. P. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena novčana kazna 1.000,00 kuna (protuvrijednost 266 DEM), koju je dužan platiti u roku 15 dana od...
Pročitano
Ppž 1... 08.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Šibeniku okr. S. J. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 51. stavka 1. i 5., članka 293. stavka 1., članka 176. stavka 3. i 5., članka 289. stavka 1. i 4. i članka 199. stavka 2. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je za djelo u točki I.4. izrečena kazna zatvora...
Pročitano
Ppž 1... 08.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranim rješenjem, na temelju odredbe članka 151. stavka 8. Prekršajnog zakona, odbijen je zahtjev osuđenog F. D. za ukidanje klauzule pravomoćnosti u predmetu broj: 511-19-44/5-OP-1815/2019, s obrazloženjem da isti nije osnovan.2. Protiv tog rješenja osuđenik je podnio pravodobnu žalbu zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog č...
Pročitano
Ppž 1... 08.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici maloljetniku M. Š. izrečena je odgojna mjera upućivanja u centar za odgoj na neprekidni boravak u trajanju od 8 dana ,zbog djela prekršaja iz članka 216. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama,1.1. Okrivljenik je nadalje istom odlukom oslobođen plaćanja troškova prekršajno...
Pročitano
Ppž 9... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan točkom I. izreke, počinio prekršaje iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 52. stavka 4. cit. Zakona, članka 199. stavka 6. istog Zakona i iz članka 29. stavka 1.Zakona o osobnoj iskaznici, te mu je na temelju citiranih propisa za djelo pod točkom I.1. izreče...
Pročitano
Ppž 8... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Puli-Pola od 21. prosinca 2023., okrivljeni D.-J. S. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 282. stavak 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu 663,61 euro, koju je dužan platiti u roku 30 dana po pravomoćnosti presude, uz ...
Pročitano
Ppž 9... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici od 25. rujna 2023., Broj: 25. Pp-1666/2021, okr. N. B., proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 39.a stavak 1. točke 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, za koji mu je, izrečena novčana kazna od 660,00 eura / 4.972,77 kuna, koju je duža...
Pročitano
Ppž 1... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Požegi od 15. studenog 2022., broj: Pp - 1585/2021-7, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, okr. N. V. oslobođen je optužbe da bi na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz 22. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te je na temelju članka 140. stavak 2. Prekršajnog zakona odlučeno da ...
Pročitano

Filteri