Ukupno dokumenata: 6045
Ppž 8... 22.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu okr. pravna osoba V. i o. Z. d.o.o. i odgovorna osoba T. C. proglašeni su krivima da su, na način činjenično opisan u izreci te presude počinili prekršaj iz članka 6. stavka 5. i 6. u svezi članka 293. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te su kažnjeni novčanim kaznama, u iznosu od 6.500,00 kuna okr. prav...
Pročitano
Ppž 9... 21.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik M. I. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.320,00 eura.2. Na temelju članka 58. Prekršajnog zakona, okrivljeniku je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja m...
Pročitano
Ppž 4... 20.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenik M. D. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 158. stavka 1. točke 6. Zakona o veterinarstvu, činjenično opisanog u izreci, za koji je prekršaj na temelju citiranog propisa, uz primjenu članka 37. stavka 3. točke 1. Prekršajnog zakona, kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna te je upozoren da će se, ako dvije trećine te kazne plati u roku...
Pročitano
Ppž 1... 20.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna / 66,36 eura, zbog prekršaja iz članka 71. stavak 1. podstavak 4. Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20), činjenično opisanog u...
Pročitano
Ppž 9... 20.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna, zbog prekršaja iz članka 70. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. podstavak 6. Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20), č...
Pročitano
Ppž 1... 14.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okrivljenik M. H. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.320,00 eura /9.945,54 kune koju je obvezan platiti u roku 2 mjeseca od pravomoćnosti presude, uz pogodnost...
Pročitano
IR 45... 14.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Rabu, broj Pp-1181/2023 od 22. siječnja 2024., okrivljenom P. P. određena je mjera opreza zabrane približavanja na udaljenost manju od 30 metara žrtvi M. P., te zabrana uspostavljanja i održavanja veze s istom. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnio je okrivljeni P. P. po svome branitelju M. K., odvjetniku iz Z...
Pročitano
Ppž 4... 13.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 17. ožujka 2022., broj DU2. Pp J-320/2020, okr. Ž. P. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena novčana kazna 1.000,00 kuna (protuvrijednost 266 DEM), koju je dužan platiti u roku 15 dana od...
Pročitano
IR 46... 13.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Zadru od 31. siječnja 2024., broj: 119 Pp-354/2024, okr. I. B. određena je mjera opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s mlt. S. B., OIB: xxxx, rođenoj xxxx, s prebivalištem u M. xx, Z., kojoj se ne smije približiti na razdaljinu ispod 10 metara.2. Protiv tog rješenja, okr. I. B. osobno je pravodobno podnio žalbu ne naznač...
Pročitano
Ppž 1... 08.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici maloljetniku M. Š. izrečena je odgojna mjera upućivanja u centar za odgoj na neprekidni boravak u trajanju od 8 dana ,zbog djela prekršaja iz članka 216. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama,1.1. Okrivljenik je nadalje istom odlukom oslobođen plaćanja troškova prekršajno...
Pročitano
Ppž 1... 08.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Šibeniku okr. S. J. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 51. stavka 1. i 5., članka 293. stavka 1., članka 176. stavka 3. i 5., članka 289. stavka 1. i 4. i članka 199. stavka 2. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je za djelo u točki I.4. izrečena kazna zatvora...
Pročitano
Ppž 8... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Puli-Pola od 21. prosinca 2023., okrivljeni D.-J. S. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 282. stavak 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu 663,61 euro, koju je dužan platiti u roku 30 dana po pravomoćnosti presude, uz ...
Pročitano
Ppž 9... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici od 25. rujna 2023., Broj: 25. Pp-1666/2021, okr. N. B., proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 39.a stavak 1. točke 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, za koji mu je, izrečena novčana kazna od 660,00 eura / 4.972,77 kuna, koju je duža...
Pročitano
Ppž 1... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Požegi od 15. studenog 2022., broj: Pp - 1585/2021-7, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, okr. N. V. oslobođen je optužbe da bi na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz 22. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te je na temelju članka 140. stavak 2. Prekršajnog zakona odlučeno da ...
Pročitano
Ppž 9... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan točkom I. izreke, počinio prekršaje iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 52. stavka 4. cit. Zakona, članka 199. stavka 6. istog Zakona i iz članka 29. stavka 1.Zakona o osobnoj iskaznici, te mu je na temelju citiranih propisa za djelo pod točkom I.1. izreče...
Pročitano
Ppž 1... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Sisku od 11. studenog 2022., broj: 29 Pp-2745/2021-5, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), okr. B. B. oslobođen je od optužbe da bi na način činjenično opis...
Pročitano
IR 41... 07.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Zadru, broj: Pp-6365/2023 od 22. siječnja 2024. na temelju članka 130. stavka 1. Prekršajnog zakona (Narodne novine broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) okrivljenom P. Č. određena je mjera opreza, i to mjera opreza z...
Pročitano
Ppž 6... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici od 1. lipnja 2022., broj: 25. Pp J-430/2020, proglašena je krivom okr. pravna osoba XX da je, na način činjenično opisan izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 46. st. 1. t. 2. Zakona o nadzoru državne granice („Narodne no...
Pročitano
Ppž 3... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 23. ožujka 2023., broj: 18. Pp-3885/2023 proglašen je krivim okr. Ž. K. da je, na način činjenično opisan u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je izrečena novčana kazna 90,00 eura/678,11kuna, koju je dužan platiti u roku 3 mjeseca po pravomoćnosti pre...
Pročitano
Ppž 9... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda Općinskog suda u Sisku od 30. listopada 2023., broj: 29 Pp-3210/2021-1, okr. M. K. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izrečena novčana kazna 265,45 eura (u presudi je navedeno da je primijenjen čl...
Pročitano
Ppž-6... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranim rješenjem okrivljenici A. C. d. o. o. R., kao pravna osoba i Alan Klanac, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, proglašeni su krivima i kažnjeni novčanim kaznama u iznosima od 15.000,00 kuna pravna osoba i 3.000,00 kuna odgovorna osoba, zbog prekršaja iz članka 998. stavka 1. točke 1. i stavka 2. Pomorskog zakonika, činjenično opisanog u izreci, uz upozorenje da će se, ako d...
Pročitano
Ppž 7... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašen je krivim okr. N.K. da je, na način činjenično opisan u t. 1. u izreci, počinio prekršaj iz čl. 199. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je primjenom propisa o ublažavanju kazne utvrđena novčana kazna 7.500,00 kuna, u t. 2. u izreci prekršaj iz čl. 293. st. 1. istog Zakona, za koji mu je utvrđena novčana kazna 1.200,00 kuna, u ...
Pročitano
Ppž 7... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašena je krivom okr. V. M. da je, na način činjenično opisan u t. 1. u izreci, počinila prekršaj iz čl. 163. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji joj je utvrđena novčana kazna 1.000,00 kuna, a u t. 2. u izreci prekršaj iz čl. 229. st. 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji joj je utvrđena novčana kazna 3.000,00 kuna te joj j...
Pročitano
Ppž 9... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Crikvenici od 5. listopada 2023., broj: Pp Pr-16/2019 odbijen je zahtjev branitelja okrivljenika odvjetnika D. P. (pravilno okr. Ž. G. zastupanog po opunomoćeniku odvjetniku D. P.) za dosudu dodatnih troškova prekršajnog postupka kao neosnovan.2. Protiv tog rješenja, Ž. G., po opunomoćeniku odvjetniku D. P., pravodobno je podnio ža...
Pročitano
Ppž 8... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašen je krivim okr. J. B. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz čl. 78. st. 1. i 3. te čl. 32. st. 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koje mu je, nakon utvrđenja novčanih kazni za svaki počinjeni prekršaj, izrečena ukupna novčana kazna 3.300,00 kuna, koju je dužan platiti u roku osam dana od pravomoćnosti prekrša...
Pročitano
Ppž 1... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 6. prosinca 2023., broj: 73. Pp-2941/2023-13, proglašena je krivom okr. I. H. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 22. st. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji joj je, uz primjenu odredbe o ublažavanju kazne, izrečena novčana kazna 600,00 eura, koju je dužna pl...
Pročitano
Ppž 5... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci od 7. studenog 2013., broj: 26. Pp-4270/2021-4, na temelju čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.), oslobođen je od optužbe okr. I. K. da bi, na način činjenič...
Pročitano
Ppž 5... 06.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 8. prosinca 2022., broj: 9. Pp-12269/2022-25 proglašen je krivim okr. F. R. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izrečena kazna zatvora 45 dana, uz primjenu uvjetne osude, tako da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ak...
Pročitano
Ppž 1... 05.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici odbijen je zahtjev za naknadu troškova obrane podnesen po B. P. odvjetniku u K. u ime okr. M. V., s obrazloženjem da je punomoć B. P. prestala smrću okrivljenice, 26. svibnja 2022.2. Protiv tog rješenja S. V., zakonski nasljednik pokojne M. V., zastupan po B. P., odvjetniku u K., podnio je žalbu zbog pogrešne ...
Pročitano
Ppž 5... 05.02.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. D. R. proglašena je krivom da je, na način činjenično opisan u izreci počinila prekršaj iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna.1.1. Uz novčanu kaznu, okrivljenici je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja moto...
Pročitano

Filteri