Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: nagrada

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 22

Zašto je potrebna revizija Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima

19.01.2024.,  Ante Vuković
U članku se prikazuju povijesni i važeći pravni izvori Republike Hrvatske vezani uz nagradu za rad stečajnom upravitelju koju mu posebnom odlukom određuje sud koji nadzire njegov rad te rad ostalih tijela stečajnog postupka (skupština vjerovnika i...
Pročitano

Je li se novom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika pogodovalo odvjetnicima?

01.12.2023.,  Nebojša Vitez
Nakon jedanaest godina donesena je nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, pa autor u ovom članku daje sumaran pregled važnijih izmjena, posebno ocjenjujući sadržaj i doseg pojedinih odredaba, mogućnost ugovaranja naknade u p...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

04.08.2023.,  Novi informator
OPOREZIVANJE NAGRADA STEČAJNIH UPRAVITELJA I SUDSKIH VJEŠTAKA
Pročitano

Oporezivanje blagdanskog darivanja u 2022.

09.12.2022.,  Antonio Prtenjača
U blagdansko vrijeme aktualizira se i pitanje prigodnog odnosno blagdanskog darivanja. Poslodavci, fizičke i pravne osobe prigodno daruju svoje zaposlenike, a prava radnika odnosno obveze poslodavaca vezano uz takva darivanja uređuju se nekim od i...
Pročitano

Porezni praktikum: Neoporeziva nagrada za radne rezultate

25.11.2022.,  Desanka Đikandić
Osim prigodnih neoporezivih nagrada, kao što su božićnica i regres za godišnji odmor, poslodavac može novčano neoporezivo nagrađivati svoje radnike za radne rezultate do 7.500,00 kn godišnje. O poreznom položaju te isplate donosimo više informaci...
Pročitano

Porezni praktikum: Neoporeziva isplata dara djetetu do 15 godina starosti

21.10.2022.,  Antonio Prtenjača
Porezne pogodnosti omogućavaju poslodavcima da svojim radnicima neoporezivo isplaćuju određene nagrade, potpore i naknade. Iako je poreznim propisima propisan prag neoporezivog iznosa, važno je spomenuti da on ne zabranjuje isplatu iznad neoporez...
Pročitano

Još jedna promjena Pravilnika o porezu na dohodak

30.09.2022.,  Gordana Lončar
Netom nakon što je Pravilnik o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 102/22) stupio na snagu, Pravilnik o porezu na dohodak ponovno je predmet promjena. Ovaj put riječ je o povećanju iznosa neoporezivih primitaka u sklopu dijela ...
Pročitano

Porezni praktikum: Neoporeziva isplata prigodne nagrade

23.09.2022.,  Antonio Prtenjača
Porezne pogodnosti omogućavaju poslodavcima da svoje zaposlenike prigodno darivaju i financijski potpomažu. Iako je poreznim propisima propisan prag neoporezivog iznosa, važno je spomenuti da taj prag ne zabranjuje isplatu iznad neoporezivog iznos...
Pročitano

Porezni praktikum: Isplata neoporezive naknade za godišnji odmor - regresa

10.06.2022.,  Antonio Prtenjača
U vrijeme sezone ljetnih godišnjih odmora aktualizira se i pitanje isplate naknade za godišnji odmor. Poslodavci nerijetko isplaćuju naknadu za godišnji odmor svojim zaposlenicima, a hoće li u konkretnom slučaju biti riječ o obvezi ili mogućnosti...
Pročitano

Porezni praktikum: Neoporeziva isplata jubilarne nagrade

22.04.2022.,  Antonio Prtenjača
Jubilarnu nagradu poslodavci isplaćuju svojim radnicima za određenu obljetnicu navršenog radnog staža. Pod određenim uvjetima, ona se može isplatiti neoporezivo pa dajemo osvrt na porezni aspekt i praktične pojedinosti isplate jubilarne nagrade.
Pročitano

Što donose izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

08.04.2022.,  Nebojša Vitez
Od donošenja prije deset godina, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika nedavno je doživjela i četvrtu izmjenu. Stoga, u članku autor razmatra najnovije Izmjene i dopunu Tarife, daje njihov sumaran pregled te ih uspoređuje s prija...
Pročitano

Porezni tretman blagdanskog darivanja u 2021.

26.11.2021.,  Antonio Prtenjača
U blagdansko vrijeme aktualizira se i pitanje poreznog tretmana prigodnog odnosno blagdanskog darivanja. Poslodavci, fizičke i pravne osobe prigodno daruju svoje zaposlenike, a prava i obveze takvog darivanja uređuju se nekim od izvora radnog prav...
Pročitano

Svečanost dodjele priznanja zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2017.

18.06.2018., 
U Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 5. lipnja 2018., održana je svečanost dodjele priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2017. godinu. Priznanja su dodijeljena prof. dr. sc. Nikoli Gavelli, professoru emeritusu Pra...
Pročitano

Osnovica i razlika za isplatu jubilarne nagrade državnim i javnim službenicima i namještenicima

20.07.2015.,  Vesna Šiklić Odak
U ovom članku dajemo pregled Sporazuma o visini osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike i način obračuna i visine iznosa jubilarne nagrade državnim službenicima i namještenicima s obzirom na ostvarenu neprekidnu ...
Pročitano

O priznatoj visini odvjetničke nagrade u žalbenom stadiju javnonabavnog postupka

27.04.2015.,  Stanka Pejaković
Autorica u članku analizira pitanje priznanja i visine nagrade za rad profesionalnog opunomoćenika (odvjetnika) u žalbenom stadiju javnonabavnog postupka. Pritom nastoji dovesti u vezu to pitanje s djelotvornošću i učinkovitošću pravne zaštite žal...
Pročitano

Naknada troškova i nagrada za rad zastupnika po službenoj dužnosti u poreznom postupku

20.04.2015.,  Zorislav Kaleb
mr. sc. ZORISLAV KALEB, sudac mentor Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Porezno tijelo po službenoj dužnosti postavlja zastupnika poreznom obvezniku koji ima nepoznato sjedište, prebivalište ili boravište ili nepoznatom vlasniku imovine koja je pre...
Pročitano

O nagradi za rad stečajnih upravitelja

05.01.2015.,  Jelena Čuveljak
Pravila o nagradi za rad stečajnih upravitelja, iako su bila često u fokusu javnosti, nisu doživjela promjene više od deset godina. Ta pravila izazvala su i brojne kritike u stručnoj javnosti, pa autorica u ovom članku skreće pozornost na predmetn...
Pročitano

Kreiranje uspješnog programa lojalnosti kupaca

27.11.2013.,  Davorka Lončar
Autorica u članku piše o modelima kreiranja programa lojalnosti kupaca koji čine marketinški alat koji može tvrtki donijeti značajne financijske rezultate i druge povlastice, u smislu kvalitetnijeg odnosa s kupcima.
Pročitano

Novine u ostvarivanju prava na naknadu troškova prijevoza i prava na isplatu jubilarne nagrade

26.10.2013.,  Vesna Šiklić Odak
U ovom broju pišemo o sadržaju novina na temelju novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 104/13), koji je sklopljen 3. kolovoza 2013. i Dodatku I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar...
Pročitano

Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe

09.03.2013.,  Dejan Bodul, Ante Vuković
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 i 144/12 – u nastavku teksta: ZFPPN) u primjeni je od 1. 10. 2012. Njime će se pokušati involvirati dužnike koji su nelikvidni ili insolventni da poduzmu odgovarajuće k...
Pročitano

Pravo državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika na dar za djecu i božićnicu u 2012. godini

08.12.2012.,  Sanda Pipunić, Vesna Šiklić Odak
O mogućnostima i uvjetima isplate te ostvarenja prava državnih, javnih i lokalnih službenika na dar za djecu u prigodi Dana svetog Nikole i prava na nagradu za božićne blagdane, pišu autorice u ovom tekstu. Naime, u članku razjašnjavaju određene d...
Pročitano

Neka pitanja o nagradi i naknadi troškova stečajnog upravitelja

28.03.2012.,  Dejan Bodul, Ante Vuković
Među indikatorima kvalitete stečajnog postupka svakako su i troškovi stečajnog postupka (uz duljinu trajanja stečajnog postupka i visinu namirenja vjerovnika). Naime, adekvatan model snošenja troškova stečajnog postupka, a time i model kompenzacij...
Pročitano

Filteri