Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Članci autora: Ana Berlengi Fellner

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 7

Pravni lijekovi u objektivnom upravnom sporu

01.06.2015.,  Ljiljana Karlovčan-Đurović, Ana Berlengi Fellner
Novi Zakon o upravnim sporovima donesen je 2010. godine i objavljen u Narodnim novinama, broj 20/10, a stupio je na snagu 1. siječnja 2012. donesene su dvije novele tog Zakona, i to Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 143/12) i Zakon o izmj...
Pročitano

Opći akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

13.04.2015.,  Ana Berlengi Fellner
U ovom broju pišemo o sadržaju presude Visokog upravnog suda, Usoz-57/14 od 27. veljače 2015. (Nar. nov., br. 36/15), u kojoj je prvi put ocjenjivan interni opći akt jedne jedinice područne (regionalne) samouprave. Naime, kako je Zakon o upravnim ...
Pročitano

Ocjena zakonitosti općih akata

09.04.2014.,  Ana Berlengi Fellner
U ovom članku je riječ o odredbama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10 i 143/12) kojima je predmet upravnog spora postala i ocjena zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaj...
Pročitano

Pravo intelektualnog vlasništva

04.01.2014.,  Ana Berlengi Fellner
U Informatoru, broj 6239-6241 od 21., 25. i 28. prosinca 2013. objavili smo prvi dio ovog članka, u kojem smo objavili upravnosudsku praksu u primjeni Zakona o žigu. U ovom, drugom nastavku dovršavamo temu o primjeni i postupku zakona iz područja ...
Pročitano

Pravo intelektualnog vlasništva

28.12.2013.,  Ana Berlengi Fellner
U ovom članku autorica iznosi upravnosudsku praksu u području prava intelektualnog vlasništva, odnosno odredaba Zakona o žigu (Nar. nov., br. 173/03, 76/07, 30/09 i 49/11). U jednom od sljedećih brojeva objavit ćemo drugi dio članka koji se odnosi...
Pročitano

Intelektualno vlasništvo u upravnosudskoj praksi

18.05.2013.,  Ana Berlengi Fellner
U Informatoru, u broju 6170 od 24. travnja 2013., objavili smo prvi dio članka o aktualnoj upravnosudskoj praksi koja se odnosi na intelektualno vlasništvo. U prvom nastavku pisali smo o upravnosudskoj praksi iz područja autorskih i srodnih prava ...
Pročitano

Intelektualno vlasništvo u upravnosudskoj praksi

24.04.2013.,  Ana Berlengi Fellner
U ovom članku donosimo aktualnu upravnosudsku praksu koja se odnosi na intelektualno vlasništvo. Autorica, Ana Berlengi Fellner, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, u ovom prvom nastavku donosi upravnosudsku praksu iz područja autor...
Pročitano

Filteri