Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Članci autora: Sandra Marković

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 60

Arbitrarnost u tumačenju i primjeni mjerodavnog prava

13.06.2016.,  Sandra Marković
Autorica u ovom članku piše o značenju zaštite od arbitrarnosti u tumačenju primjene mjerodavnog prava, i to kroz ustavnosudske Odluke, broj U-III74459/2012 od 21. travnja i U-III-2398/2013 od 30. ožujka 2016., na zajamčenje i ostvarenje prava na ...
Pročitano

Učinci interpretacije mjerodavnog prava s ustavnopravnog aspekta

02.05.2016.,  Sandra Marković
U ovom članku autorica analizira sadržaj Odluke Ustavnog suda broj U-III-5178/2012 od 17. veljače 2016., kojom je Ustavni sud odbio ustavnu tužbu u predmetu u kojem je vođen pravni spor radi traženja odobrenja za obavljanje dodatnog posla državnog...
Pročitano

Zaštita od arbitrarnosti kao aspekt prava na pravično suđenje

14.12.2015.,  Sandra Marković
U Zagrebu je, 3. prosinca 2015., održana 199. tribina Kluba pravnika Grada Zagreba, koja se održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naime, Tribina se održava već dugi niz godina, od 1993., pod predsjedanjem akademika Jakše Barbića, kao...
Pročitano

Još o ustavnosudskoj ocjeni izbornih zakona

15.11.2015.,  Sandra Marković
U Informatoru, broj 6389 od 26. listopada 2015., objavili smo članak pod naslovom Ustavnosudska ocjena izbornih zakona, u kojem smo donijeli prikaz Odluke i Rješenja, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. U ovom broju nastavljamo temu ustavnosuds...
Pročitano

Ustavnosudska ocjena izbornih zakona

26.10.2015.,  Sandra Marković
Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor u Republici Hrvatskoj provode se 8. studenoga 2015. na temelju Odluke o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (Nar. nov., br. 106 od 5. listopada 2015.). Stoga, u ovom broju donosimo i prikaz Odlu...
Pročitano

Probni rad – zakonske promjene i ustavnosudska praksa

12.10.2015.,  Dino Gliha, Sandra Marković
U članku autori pišu o prestanku radnog odnosa otkazom, naglašavajući pritom institut probnog rada te njegovo zakonsko uređenje u skladu s odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) te prikazuju stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske u in...
Pročitano

Probni rad – zakonske promjene i ustavnosudska praksa (2.)

12.10.2015.,  Dino Gliha, Sandra Marković
U Informatoru, broj 6386 od 5. listopada 2015., objavljen je prvi dio članka, u kojem su autori pisali o institutu probnog rada i njegovu zakonskom uređenju u skladu s odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14). Nastavljajući s obradom teme, u...
Pročitano

Ostvarivanje ustavnog jamstva iz članka 35. Ustava Republike Hrvatske

07.09.2015.,  Sandra Marković
U ovom članku autorica piše o sadržaju i ostvarivanju ustavnog jamstva iz članka 35. Ustava Republike Hrvatske, kojim se jamči svakomu poštovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. Povezujući te od...
Pročitano

Zakoni kojima se uređuje visoko obrazovanje

17.06.2015.,  Sandra Marković
U ustavnosudskom postupku odlučivano je o prijedlogu Rektorskog zbora Republike Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/...
Pročitano

Ustavni zahtjevi pravne sigurnosti

16.03.2015.,  Sandra Marković
Predmet ovog članka je Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-1122/2013 od 4. studenoga 2014. (Nar. nov., br. 149/14), kojom je Ustavni sud ukazao na značenje načela pravne sigurnosti na razini apstraktne ocjene u pojedinačnim predmet...
Pročitano

Povreda ustavnog prava na dom suprotno jamstvima iz članka 34. stavak 1. Ustava RH i članka 8. Konvencije

13.12.2014.,  Sandra Marković
U ovom broju autorica piše o povredi ustavnog prava na dom zajamčenog Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Nar. nov. - MU, br. 18/97, 6/99 - proč. tekst, 8/99 - ispr., 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2...
Pročitano

Načelna stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske o opsegu i aspektima ustavnosudske zaštite u disciplinskim predmetima

15.10.2014.,  Sandra Marković
U ovom članku autorica piše o pravnim dosezima Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-III-4798/2010 od 12. lipnja 2014. (Nar. nov., br. 107 od 5. rujna 2014.). Naime, u ustavnosudskom postupku postavilo se pitanje opsega pružanja ustavnosudske...
Pročitano

Izvanredna revizija – (ne)navođenje razloga za odbačaj

08.10.2014.,  Sandra Marković
U članku dajemo prikaz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-885/2013 od 11. srpnja 2014., koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 89/14. Navedenom Odlukom Ustavni sud ukinuo je članak 392.b stavak 4. Zakona o parničnom postupku (...
Pročitano

Utvrđenje povrede prava na slobodno javno očitovanje vjere

27.09.2014.,  Sandra Marković, Sanja Trgovac
Autorice u ovom članku analiziraju Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-3785/09 od 18. lipnja 2014. godine, u kojoj je Sud odlučivao o povredi prava iz članka 40. Ustava Republike Hrvatske i članka 9. Konvencije za zaštitu ljudskih ...
Pročitano

Pravni dosezi i značenje autonomije sveučilišta i slobode znanstvenog stvaralaštva

16.08.2014.,  Sandra Marković
Predmet ovog članka je sadržaj Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-5578/2013, U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. godine. Naime, Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o zn...
Pročitano

Pravo na neovisni sud

02.08.2014.,  Sandra Marković, Sanja Trgovac
Ustav Republike Hrvatske u članku 29. kao i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u članku 6. (Nar. nov. - MU, br. 18/97, 6/99 - proč. tekst, 8/99 - ispr. 14/02, 1/06 i 2/10), zajamčuje pravo na pravično suđenje i nepristran i n...
Pročitano

Postupak preuzimanja izvršenja strane kaznene presude (egzekvatura kazne)

05.04.2014.,  Sandra Marković
Predmet ovog članka je Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-3368/2013 od 4. travnja 2014. (Nar. nov., br. 34/14) o postupku preuzimanja izvršenja strane kaznene presude, tj. egzekvature kazne koja je izrečena u stranoj državi.
Pročitano

Žalbeni postupak javne nabave – nelegitimnost cilja osporenih ograničenja sadržanih u članku 102. stavak 3. i članku 165. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi

05.03.2014.,  Sandra Marković
Predmet ovog članka je Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013. (Nar. nov., br. 13/14) u kojem autorica raspravlja i piše o žalbenom postupu javne nabave, odnosno nelegitimnosti cilja osporenih ograničenja ...
Pročitano

Izbori članova iz Republike Hrvatske u Europski parlament

01.03.2014.,  Sandra Marković
Članovi se u Europski parlament biraju prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske prema proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijalnim glasovanjem. To u praksi znači da se glas...
Pročitano

Primjena načela razmjernosti u ustavnosudskoj praksi

15.01.2014.,  Sandra Marković
U Informatoru, u broju 6244-6245 od 8. i 11. siječnja 2014., objavili smo prvi dio članka o primjeni načela razmjernosti u ustavnosudskoj praksi. U prvom dijelu članka pisali smo o Odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske, donesenim na sjednici o...
Pročitano

Uvažavanje ustavne nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske

28.12.2013.,  Sandra Marković
U ovom članku pišemo i ukazujemo na nekoliko primjera odluka Ustavnog suda u kojima Ustavni sud Republike Hrvatske ukazuje na važnost Ustavom propisane nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao najvišeg suda, kojom osigurava jedinstvenu pr...
Pročitano

Povreda prava na pravično suđenje u poreznom postupku

16.11.2013.,  Sandra Marković
Sadržaj ustavnog prava na pravično suđenje ograničen je na jamstva pravičnog suđenja pa Ustavni sud Republike Hrvatske, ocjenjujući navode ustavne tužbe sa stajališta toga ustavnog prava, ispituje možebitno postojanje povreda u postupcima pred sud...
Pročitano

Aktivna legitimacija općine, grada ili županije za podnošenje ustavne tužbe, tzv. komunalne ustavne tužbe

05.10.2013.,  Sandra Marković
U ovom članku autorica piše u povodu Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-462/2010 od 10. rujna 2013. (Nar. nov., br. 120/13) kojim je Sud odbacio ustavnu tužbu s obrazloženjem da je tužba nedopuštena. Naime, Ustavni je sud, ipak...
Pročitano

Pravo na obiteljski život

25.09.2013.,  Sandra Marković
U svojim odlukama koje se odnose na pitanje prava na obiteljski život, Ustavni sud ističe da se možebitne povrede prava na poštovanje obiteljskog života iz članka 35. Ustava Republike Hrvatske i prava na poštovanje obiteljskog života iz članka 8. ...
Pročitano

Pružanje ustavnosudske zaštite protiv povrede prava na djelotvorni pravni lijek

10.07.2013.,  Sandra Marković
Autorica u članku piše o pravnim dosezima Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-1458/2013 od 6. svibnja 2013., o pružanju ustavnosudske zaštite protiv povrede prava na djelotvoran pravni lijek. Naime, Ustavni sud ocijenio je da je po...
Pročitano

Propusti u radu nadležnih izbornih povjerenstava

26.06.2013.,  Sandra Marković, Sanja Trgovac
Rješavanje izbornih sporova (ustavnosudske signature »U-VIIA«) i u samom radu Ustavnog suda zauzima specifično mjesto, jer se rad na tim predmetima u jednom detalju bitno razlikuje od rada na drugim predmetima iz nadležnosti Ustavnog suda. Prema U...
Pročitano

Pravo na podnošenje žalbe u izbornim sporovima Ustavnom sudu Republike Hrvatske

15.06.2013.,  Sandra Marković, Sanja Trgovac
Prvi krug lokalnih izbora proveden je 19. svibnja 2013., a drugi krug 2. lipnja 2013., prema odredbama Zakona o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12). Budući da je djelokrug Ustavnog suda Republike Hrvatske uređen člankom 129. alineja 9. Ustav...
Pročitano

Pitanje nadležnosti Ustavnog suda u postupcima nadzora nad pravilnošću izborne promidžbe koje provodi nadležno izborno povjerenstvo

05.06.2013.,  Sandra Marković
Predmet ovog članka je Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske U-VII-2796/2013 od 20. svibnja 2013. kojim je Ustavni sud odlučivao u povodu zahtjeva za provođenje nadzora nad ustavnošću i zakonitošću lokalnih izbora. Naime, Zakon o lokalnim izbo...
Pročitano

Odluka o reviziji - kao pretpostavka za podnošenje ustavne tužbe

08.05.2013.,  Sandra Marković, Sanja Trgovac
Predmet ovog članka su odredbe članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, i to stavak 2., koji utvrđuje kao jednu od pretpostavki dopuštenosti ustavne tužbe, zbog povrede ustavnih prava, iscrpljenost dopuštenog pravnog puta. St...
Pročitano

Povreda prava na pravično suđenje, nastala pretjerano formalističkim pristupom nadležnog upravnog tijela

13.03.2013.,  Sandra Marković
Predmet ovog članka je analiza sadržaja Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-III-3101/2008, od 24. siječnja 2013., objavljena u Narodnim novinama, br. 18/13. U toj je Odluci Ustavni sud ocijenio da je došlo do povrede prava na pravično s...
Pročitano

Filteri