29.04.2022.

Pravni položaj žrtve u prekršajnom pravu

U ovom članku autor problematizira nedovoljno normiran pravni položaj žrtve u prekršajnom pravu s procesnopravnog i materijalnopravnog aspekta te analizira postojeće odredbe, vodeći pritom računa o Direktivi 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14. 11. 2012.), koja je implementirana unutar odredbi Zakona o kaznenom postupku, a koji se supsidijarno primjenjuje u prekršajnim postupcima i čije odredbe u znatno većem opsegu normiraju pravni položaj žrtve.

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija