Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: parnični postupak

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 388
Rev... 17.10.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – teret dokaza

Za primjenu odredbe članka 221.a Zakona o parničnom postupku, moraju biti ispunjene dvije pretpostavke: da je sud izveo (predložene) dokaze i da na temelju izvedenih dokaza sa sigurnošću ne može utvrditi postojanje neke (odlučne) činjenice.
Pročitano
Gž-... 19.09.2023. Županijski sud Zagreb

Imovinskopravni zahtjev u parnici

Nije isključena mogućnost vođenja parničnog postupka radi ostvarenja imovinskopravnog zahtjeva, a nakon što je u kaznenom postupku donesena pravomoćna presuda o oduzimanju imovinske koristi. Međutim Zakon o oduzimanju imovinske koristi ostvarene k...
Pročitano
Rev... 27.06.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Bitna povreda odredaba parničnog postupka – ocjena žalbenih navoda Čl.354. st.2. toč. 11. u vezi čl. 8. ZPP
Pročitano
Rev... 07.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Ocjena dokaza u drugostupanjskoj odluci Čl. 354. st.2. toč. 11. u vezi čl. 373.a st.3. ZPP
Pročitano
U-I... 07.03.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe - iscrpljenost pravnog puta nakon novele ZPP-a iz srpnja 2022.

Nakon stupanja na snagu novele Zakona o parničnom postupku iz srpnja 2022., podnositelji ustavnih tužbi dužni su, prije podnošenja ustavne tužbe, prigovore o povredi temeljnih ustavnih i konvencijskih prava iznijeti pred Vrhovni sud u smislu član...
Pročitano
Rev... 31.01.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Bitna povreda odredaba parničnog postupka Čl. 354. st.2. toč. 11. ZPP
Pročitano
Rev... 17.01.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Bitna povreda odredaba parničnog postupka Čl. 354. st. 1. u vezi čl. 219. i 220. ST.2. ZPP, čl. 354. st. 2. toč. 6.
Pročitano
Rev... 03.01.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Bitna povreda odredaba parničnog postupka – nema razloga o odlučnim činjenicama Čl. 354. st.2. toč. 11. ZPP
Pročitano
Rev... 14.12.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Bitna povreda odredba parničnog postupka – pogrešno utvrđen dan predaje preporučene pošiljke Čl. 354. st.1. u vezi čl. 112. st.4. i čl. 113. st.2. ZPP
Pročitano
Rev... 30.11.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Preinačenje prvostupanjske presude Čl.373. toč.3. ZPP
Pročitano
Rev... 17.11.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Ocjena žalbenih navoda koji su od odlučnog značenja Čl. 354. st. 1. u vezi čl. 375. st.1. ZPP
Pročitano
Rev... 26.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Bitna povreda odredba parničnog postupka – kada sud samo prihvati utvrđenja iz obrazloženja pravomoćne presude ne ocjenjujući dokaze na odlučne okolnosti Čl. 354.st.2.toč. 11., ČL. 27. ZOOP
Pročitano
Rev... 19.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Ispitivanje zakonitosti općeg akta tijekom parničnog postupka Čl. 37. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, čl.12. st. 3. toč. 2 i čl. 83. Zakona o upravnim sporovima (dalje: ZUS), čl. 5. st. 1. toč. 6. Zakona o sigurnosti pro...
Pročitano
Rev... 19.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Odmjeravanje parničnih troškova Čl. 154. ZPP
Pročitano
Rev... 18.10.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Priznanje tužbenog zahtjeva predstavlja i priznanje činjenica navednih u tužbi Čl. 331. ZPP u vezi čl. 157. i čl. 352. ZPP
Pročitano
Rev... 30.08.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Nepostupanje po uputi iz ukidnog rješenja  drugostupanjskog suda Čl.377.st.2. ZPP
Pročitano
Rev... 30.08.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Ocjena dokaza Čl. 221.a u vezi čl. 8. ZPP
Pročitano
Rev... 30.08.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Naknada troškova postupka – uspjeh u parnici kod eventualno kumuliranih zahtjeva Čl.154. i 155. ZPP u vezi čl. 188. ZPP
Pročitano
691... 05.07.2022. Europski sud za ljudska prava

Žulić protiv Hrvatske

Ako Dodatak ugovoru nije sadržavao referencu na sudski postupak u tijeku i troškove toga postupka niti je njegovim potpisivanjem udovoljeno tužbenom zahtjevu, podnositelj zahtjeva nije pretrpio značajnu štetu zbog odluke da svaka strana snosi tro...
Pročitano
Gž-... 05.07.2022. Županijski sud Zagreb

ZPP – bitna povreda postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 1. ZPP

Kada u sporu za isplatu novčane tražbine vrijednost predmeta spora prelazi 100.000,00 kn, a postupak je proveo sudski savjetnik, počinjena je bitna povreda parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 1. ZPP.
Pročitano
Rev... 15.06.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – bitne povrede – nemogućnost raspravljanja

Kada primjerak pravodobne, potpune i dopuštene žalbe nije dostavljen protivnoj stranci na odgovor, tada joj je oduzeta mogućnost izjasniti se o navodima žalitelja. Tim propustom onemogućena je u raspravljanju, čime joj je počinjena bitna povreda o...
Pročitano
Rev... 14.06.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Povlačenje tužbe Čl. 158.st.2. ZPP
Pročitano
Rev... 14.06.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – troškovi parničnog postupka – povlačenje tužbe

Postoji obveza tuženika da na temelju odredbe čl. 158. st. 2. Zakona o parničnom postupku tužitelju naknadi troškove parničnog postupka u parnici radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, koja je okončana tužiteljevim povlačenjem tužbe, a nakon što je ...
Pročitano
Rev... 08.06.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Preinačenje prvostupanjske presude Čl. 373. toč. 2. ZPP
Pročitano
Rev... 11.05.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – naplata po pravomoćnoj odluci – ponovljeno suđenje

Tužitelju ne prestaje pravo na kondemnatornu pravnu zaštitu u ponovljenom postupku koji se vodi nakon što je Vrhovni sud Republike Hrvatske ukinuo nižestupanjske presude i predmet vratio na ponovno suđenje, činjenicom da je u postupku izravne napl...
Pročitano
601... 10.05.2022. Europski sud za ljudska prava

Čolak protiv Hrvatske

Nemogućnost izjavljivanja posebne žalbe protiv odluke o naknadi troškova ne lišava podnositelja zahtjeva prava na učinkovito pravno sredstvo, jer se isto rješenje može pobijati žalbom protiv odluke o meritumu.
Pročitano
Rev... 12.04.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Granice ispitivanja prvostupanjske odluke Čl. 365. st. 1. ZPP
Pročitano
Rev... 23.03.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Odštetna odgovornost odvjetnika - dokazivanje uzročne veze Čl. 7. Zakona o odvjetništvu (dalje: ZO), u vezi čl. 749., čl. 751. st.3., čl. 262. do 269. i 154. do 163. i  185. do 192. u svezi čl. 941. ZOO/91 i čl. 154. ZPP
Pročitano
500... 08.03.2022. Europski sud za ljudska prava

Perša protiv Hrvatske

Podnositelj zahtjeva, koji je i sam bio odvjetnik, mogao je biti svjestan toga da njegov tužbeni zahtjev nema razumne izglede za uspjeh, pa iako je nalog da plati troškove državnog odvjetništva predstavljao miješanje u njegovo pravo na mirno uživ...
Pročitano
277... 22.02.2022. Europski sud za ljudska prava

Horvat protiv Hrvatske

Povećani troškovi parničnog postupka, koji su u konačnici bili veći od dosuđenog iznosa naknade štete, posljedica su radnji samog podnositelja zahtjeva te su kao takvi opravdani.
Pročitano

Filteri