Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: odgovornost za štetu

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 76
Gž-... 30.01.2024. Županijski sud Zagreb

Odgovornost odvjetnika za štetu

Profesionalna odgovornost uopće, pa tako i odgovornost odvjetnika, neovisno o tome temelji li se na povredi ugovora o zastupanju ili na deliktu uvijek je subjektivna, što znači da osiguratelj odvjetnika od odgovornosti odgovara za štetu ako je odv...
Pročitano
Gž ... 03.05.2023. Županijski sud Zagreb

Šteta na radu

Štetni događaj u kojem je NN počinitelj nakon prisile i prijetnje pištoljem tužiteljici iz blagajne otuđio novac nema značenje izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, odnosno više sile, a na koje poslodavac unatoč njegovoj dužnoj pažnji nije mogao ...
Pročitano
Rev... 21.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Pretpostavke za oslobođenje odgovornosti poslodavca za štetu koja je radniku nastala ozljedom na radu Čl. 15. Zakona o zaštiti na radu u vezi čl. 1067. ZOO/05
Pročitano
Rev... 17.01.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Odgovornost vlasnika vučnog i priključnog vozila Čl. 1072., 1045. ZOO u vezi čl. 2. st. 1. toč. 59. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Pročitano
Gž ... 25.10.2022. Županijski sud Zagreb

Odgovornost za štetu od napuštenog nadgrobnog spomenika

Kada se na napuštenom grobnom mjestu nalazila izgrađena oprema - nadgrobni spomenik sa stećkom, a koji je pao na tužiteljicu, sukladno odredbama Zakona o grobljima i ZV isti se smatra napuštenom imovinom kojom slobodno raspolaže organizacija koja ...
Pročitano
Rev... 29.06.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Odgovornost za naknadu štete osobe koja je počinila samovlasno smetanje posjeda Čl. 1045. ZOO/05 u vezi čl. 10. i 2. ZVDSP
Pročitano
Rev... 14.06.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Primjena čl. 178. ZOO/91 u slučaju sudara vlaka i cestovnih motornih vozila Čl. 178., čl. 174. i 177. u vezi čl. 206. st. 3. ZOO/91  
Pročitano
Rev... 24.05.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Vlasnik rent-a-car vozila koji pravnim poslom povjeri trećoj osobi to vozilo na korištenje, oslobađa se svoje odgovornosti za štetu proizašle iz uporabe tog vozila Čl. 176. ZOO
Pročitano
Rev... 05.04.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Nepostupanje osobe ovlaštene upravljati javnom cestom po zahtjevu lovoovlaštenika iz članka 50. St. 2. Zakona o cestama oslobađa lovoovlaštenika od objektivne odgovornosti za štetu nastalu naletom divljači (srne) Čl. 1067. stavak 1., 2. i 4. ZOO u...
Pročitano
Gž-... 29.10.2021. Županijski sud Zagreb

Regres – funkcionalna premija

Da bi se moglo smatrati da je prihodima od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti pokrivena stvarna šteta koja je nastala tužitelju time što je svojem osiguraniku platio troškove liječenja, potrebno je da je ugovor o osiguranju od automo...
Pročitano
Rev... 06.10.2021. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – naknada štete – razlozi za oslobođenje od odgovornosti

Kada je mjesto nezgode obilazio ophodar uredno, pa je tako ispunio svoju zakonsku obvezu ophodarske službe na javnim cestama, onda na strani tuženika (pravne osobe koja upravlja cestom) nije bilo propusta, zbog čega nema ni odgovornosti tuženika z...
Pročitano
Rev... 07.09.2021. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Odgovornost naručitelja radova za štetu nastalu njihovim izvršavanjem ocjenjuju se u svjetlu odredbi ZZR-a Čl. 10., 13. i 15. ZZR
Pročitano
Rev... 02.07.2019. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo - odgovornost za štetu – opasna stvar

Za štetu nastalu od požara zbog pada vodiča s dalekovoda (što predstavlja opasnu stvar), odgovara Hrvatska elektroprivreda, kao imatelj opasne stvari, a ne Republika Hrvatska.
Pročitano
Gž-... 10.04.2018. Županijski sud Velika Gorica

Mjerodavno pravo kod štete za prometne nezgode

Prema Haškoj konvenciji iz 1971. za odgovornost za štetu i naknadu štete zbog prometne nezgode mjerodavno je pravo države redovnog boravišta neposredno oštećene osobe.
Pročitano
Gž-... 20.12.2017. Županijski sud Karlovac

Objava iste informacije u različitim medijima

Objavljivanje članaka povodom istog događaja u različitim medijima predstavlja za tužitelja samostalnu štetu koju je dužan podmiriti svaki nakladnik samostalno i neovisno o drugima, ali svaka od ovih šteta mora biti razmjerna legitimnom cilju i sv...
Pročitano
Gž-... 07.11.2017. Županijski sud Split

Odgovornost novinara

Autor informacije odgovara za objavljenu informaciju kao fizička osoba u skladu s odredbom članka 1045. Zakona o obveznim odnosima. Okolnost što on nije objavio informaciju već je to bio medij, razlog je za odgovornost medija, ali ta okolnost ne i...
Pročitano
Gž-... 16.05.2017. Županijski sud Velika Gorica

Popravljanje štete učinjene u medijima

Postupak utvrđivanja odgovornosti nakladnika za nematerijalnu štetu prosuđuje se primjenom općih propisa obveznog prava, ali se popravljanje, odnosno reparacija takve štete vrši po posebnom propisu i to Zakona o medijima, koji kao vid reparacije š...
Pročitano
Gž-... 21.04.2017. Županijski sud Velika Gorica

Odgovornost odvjetnika za štetu

Odvjetnik za štetu koju nanese stranci koju zastupa na temelju ugovora o nalogu (punomoći) odgovara po općim propisima obvezanoga prava po načelu krivnje, dakle sukladno odredbi čl. 1045. st. 1. Zakona o obveznim odnosima prema kojoj tko drugome p...
Pročitano
Rev... 04.04.2017. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Odgovornost RH za štetu nastalu radom njenih tijela

Odgovornost za štetu nastaje pod pretpostavkom da je osoba odgovorna za štetu počinila protupravnu štetnu radnju zbog koje je nastala šteta osobi koja traži popravak štete i ako postoji uzročna veza između štetne radnje i štete kao posljedice. Da ...
Pročitano
Gž-... 28.02.2017. Županijski sud Zagreb

Dizala u stambenoj zgradi

Dizala u višestambenim zgradama predstavljaju zajedničke dijelove zgrade na kojima svi vlasnici posebnih dijelova zgrade imaju trajno pravo korištenja te su dužni sudjelovati u troškovima njihovog održavanja.
Pročitano
Gž-... 22.02.2017. Županijski sud Zagreb

Uzročnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu

Uzročnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu je veza između štetne radnje kao uzroka i nastale štete kao posljedice. Od više mogućih uzroka koji mogu biti u bližoj ili daljnjoj vezi s nastalom štetom uzima se u obzir onaj koji je pravno releva...
Pročitano
Gž-... 10.02.2017. Županijski sud Velika Gorica

Znak „divljač na cesti“

Da bi postojala odgovornost tuženika, a koji ovdje može odgovarati samo po principu krivnje, tužitelj treba dokazati da je šteta doista prouzrokovana stanjem javne ceste, odnosno u konkretnom slučaju da je do štete došlo upravo zbog toga što nije ...
Pročitano
Gžn... 07.02.2017. Županijski sud Velika Gorica

Odgovornost za štetu koju počini zaposlenik

Budući da su tužitelja na dan štetnog događaja napali zaštitari noćnog kluba, tuženik (noćni klub) kao poslodavac odgovara za nastalu štetu na temelju članka 1061. ZOO-a prema kojem za štetu koju zaposlenik u radu ili u svezi s radom prouzroči tre...
Pročitano
Rev... 21.12.2016. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – odgovornost za štetu – igre na sreću (loto)

Osoba koja je uplatila dobitni listić kod ovlaštenog priređivača igre na sreću »Loto«, i u svemu ispunila svoju ugovornu obvezu, neovisno o propustu u organizaciji slanja listića (talona) do sjedišta priređivača igre (dobitni listić nije stigao u ...
Pročitano
Gž-... 23.11.2016. Županijski sud Osijek

Pas bez nadzora kao opasna stvar

Pas bez nadzora je opasna stvar i za njega odgovara njegov vlasnik. Međutim, kada nije poznato tko je vlasnik psa te se ne može pouzdano zaključiti je li riječ o psu koji je bio samo trenutno bez nadzora vlasnika ili pak o psu lutalici, pitanje od...
Pročitano
Gžn... 15.03.2016. Županijski sud Velika Gorica

Odgovornost željezničkog prijevoznika

Prijevoznik odgovara za štetu što nastane zbog smrti, oštećenja zdravlja ili ozljede putnika, ako takva šteta nastane dok putnik ulazi u vlak, dok se nalazi u vlaku ili izlazi iz njega, a za tu štetu odgovara ako ne dokaže da je štetu uzrokovala r...
Pročitano
Gž-... 14.03.2016. Županijski sud Šibenik

Potraživanja po osnovi isplaćenih invalidskih mirovina

Potraživanja po osnovi isplaćenih invalidskih mirovina prema osobi odgovornoj za štetu ne predstavljaju povremena potraživanja. Tužitelju šteta nastaje tek isplatom mirovine (tada mu je imovina umanjena) i tim trenutkom (trenutkom isplate) nastaje...
Pročitano
Gžn... 26.01.2016. Županijski sud Velika Gorica

Odgovornost bolnica po osnovi krivnje

Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posljedice inače dopuštenog i općeprihvaćenog načina liječenja kad u njezinu postupanju (odnosno postupanju njezinih djelatnika) postoji krivnja. Tako kada bolnica koristi krvne pripravke pribavljene od ovla...
Pročitano
Gžn... 26.01.2016. Županijski sud Velika Gorica

Odgovornost bolnice po osnovi krivnje

Bolnica je odgovorna za štetne posljedice kod inače dopuštenog i općeprihvaćenog načina liječenja kad u njezinu postupanju (postupanju njezinih djelatnika) postoji krivnja. Zaraza hepatitisom B prilikom transfuzije nije odgovornost bolnice budući ...
Pročitano
Gž-... 20.01.2016. Županijski sud Koprivnica

Odgovornost za strane predmete na javnoj cesti

Javne ceste moraju biti građene, rekonstruirane i održavane tako da ih na siguran način mogu koristiti svi korisnici cesta kojima su namijenjene, pa je tuženik dužan između ostalog osigurati i uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stva...
Pročitano

Filteri