Zakon o parničnom postupku

(Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08 - ispr., 57/11, 25/13, 89/14 - Odluka USRH, 70/19, 80/22 i 114/22)

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

CIJENA:
20,00 €

Područje: Parnični postupak

Opseg: 184 str.

Format cm: 20,5 x 28

Uvez: meki

Godina izdanja: 2022.

Šifra: 06770001

Predgovor

Zakon o parničnom postupku sadržava odredbe kojima se uređuju pravila postupka na temelju kojih sud raspravlja i odlučuje u građanskopravnim sporovima. Kvalitetnim uređenjem pravila parničnog postupka uz istovremeno jednako važnu kvalitetnu organizaciju pravosuđa, u okviru provođenja parničnog postupka osigurava se brzo, kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava svih osoba i poslovnih subjekata na sudsku građanskopravnu zaštitu te se jamči pravna sigurnost.

Od preuzimanja Zakona o parničnom postupku u pravni sustav Republike Hrvatske, donošenjem Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91), taj je Zakon do danas mijenjan, odnosno dopunjavan preko deset puta. Zadnja novela Zakona datira iz ljeta 2022., kada je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 80/22), koji je u najvećem dijelu stupio na snagu 19. srpnja 2022. Manji dio odredbi stupa na snagu donošenjem odluke ministra pravosuđa i uprave iz članka 17. novele Zakona, a članak 89. novele Zakona stupa na snagu donošenjem posebnog propisa o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.

Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 80/22) uspostavlja se normativni, tehnološki i organizacijski okvir koji će doprinijeti smanjenju broja neriješenih predmeta i skraćivanju trajanja parničnih postupaka te usmjerenju na transparentno i učinkovito upravljanje pravosudnim sustavom. Stoga su novine poboljšanje uređenja ročišta na daljinu, redefiniranje instituta oglednog postupka radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava, uvođenje obveznog tonskog snimanja rasprave, uređenje postupka u sporovima male vrijednosti kao u pravilu pisanog postupka i propisivanje rokova za okončanje postupka na pojedinoj instanci suđenja. Uvođenjem obveznog tonskog snimanja ročišta, detaljnijim uređenjem ročišta na daljinu i uvođenjem plana upravljanja postupkom ostvaruje se nova metodologija rada u vođenju sudskih postupaka i njihove koncentracije, jača se procesna disciplina svih sudionika te se olakšava rad sucima uz značajne uštede na radnom materijalu. U cilju unificiranja i pojednostavljenja revizijskog postupka izmijenjene su odredbe o revizijskom postupku. Prema novom uređenju revizijski postupak se uvijek pokreće prijedlogom za dopuštenje revizije, čime je ukinut raniji paralelizam između podnošenja prijedloga za dopuštenje revizije i podnošenja revizije iz razloga previđenih člankom 382.a. 

Radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute, potrebno je bilo u 2022. izmijeniti i dio Zakona koji sadržava odredbe povezane s kunom. To je učinjeno Zakonom o izmjeni Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 114/22), kojim su izmijenjene odredbe koje se odnose na pozivanje na kunu te su sve utvrđene vrijednosti i vrijednosni pragovi iskazani u eurima.

S obzirom na to da se radi o obimnom, a važnom Zakonu u hrvatskom pravnom sustavu, koji je izmijenjen puno puta, priredili smo ovo izdanje koje sadržava pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku, s napomenama uz odredbe koje su mijenjane i dopunjavane s historijatom promjena zakonskog teksta. Radi jednostavnijeg i bržeg korištenja Zakona, uz pročišćeni tekst priredili smo i detaljno pojmovno kazalo.

Uredništvo

Možda vas i ovo zanima