Pogledajte prvih 5 min besplatno

Aktualna pitanja ovrhe na novčanoj tražbini i naplate otkupljenih potraživanja

Sandra Cindrić

05.06.2023.

Trajanje: 2h 52min

  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa seminara
  • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljiv e-seminar? 
Pogledajte snimku našeg e-seminara i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!
 

CILJ WEBINARA:
Ovaj webinar obrađuje aktualnosti u ovrsi na novčanoj tražbini po računima putem Fine, odnosno ovrsi na plaći putem poslodavca. Njime se želi dati pojašnjenje spornih pitanja s kojima se u svom postupanju susreću poslodavci, odnosno njihovi knjigovodstveno-računovodstveni uredi u provedbi ovrhe na plaći. Također, ovaj webinar odgovorit će na pitanja koja se odnose na otkup i prisilnu naplatu potraživanja od društava koja se bave otkupom i naplatom potraživanja, te pojasniti na što sve poslodavac treba paziti kod postupanja temeljem zahtjeva društva za provedbu ovrhe na plaći, a naglasit će se i prava građana u odnosu na koje ta društva zahtijevaju prisilnu naplatu otkupljenih potraživanja. Nadalje, pojasnit će se postupak ovrhe koji se provodi nakon 1. siječnja 2023., a s obzirom na uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te će se dati korisni savjeti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku ovrhe. 

KOME JE WEBINAR NAMIJENJEN:
Ovaj webinar namijenjen je poslodavcima koji provode ovrhu na plaći svojih radnika, odnosno knjigovodstveno-računovodstvenim uredima koji u ime poslodavca provode ovrhu na plaći. Također, ova edukacija je namijenjena odvjetnicima, korporativnim pravnicima, poduzetnicima i pravnicima koji obavljaju poslove ovrhe kao i službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 PROGRAM:

1. Ovrha na plaći - novosti u ovrsi nakon novele Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22)
- ovrha na plaći nakon 1.1.2023. - nova definicija i sadržaj plaće
- isprave na temelju kojih se može provesti ovrha na plaći i način provedbe ovrhe temeljem tih isprava - rok zapljene od 60 dana
- postupanje poslodavca u ovrsi na plaći ako se plaća isplaćuje na račun u banci
- iznos plaće u 2023. koju poslodavac treba ovršiti i iznos koji uplaćuje na zaštićeni račun
- primanja osim plaće koja je poslodavac dužan uplatiti na zaštićeni račun
- postupanje poslodavca kada radnik ima otvoren zaštićeni račun, a ovrhu provodi i FINA te općenito odnos poslodavca i FINE u provedbi ovrhe
- provedba ovrhe ako poslodavac radniku plaću isplaćuje na račun u Revolut Banci

2. Otkup i prisilna naplata potraživanja
- provođenje ovrhe kod poslodavca i FINE i potrebna dokumentacija, općenito
- postupanje poslodavca i FINE u provedbi ovrhe temeljem zahtjeva društva koje se bavi otkupom i prisilnom naplatom potraživanja (na što moraju paziti)
- postupanje ako društvo nije naznačeno kao ovrhovoditelj u ovršnoj ispravi
- postupanje ako dužnik s društvom za otkup potraživanja nije sklopio ugovor niti između njih postoji poslovni odnos
- nastavak ovršnog postupka nakon otkupa potraživanja (prijenosa tražbine)
- kada poslodavac može odbiti postupiti po zahtjevu i odgovornost poslodavca za nepostupanje
- provođenje ovrhe u slučaju prijenosa prava iz zadužnice

3. Ovrha nakon uvođenja eura
- provedba ovrhe na temelju ovršnih isprava koje su donesene odnosno izdane prije 1.1. 2023., a koje su već poslane u FINU na naplatu ili se tek trebaju dostaviti
- ovrha na novčanim sredstvima temeljem zadužnice u kunama:
    - je li potrebno da dužnik ponovno izda novu zadužnicu na iznos u eurima
    - rok za dostavu zadužnice
    - naknadno popunjavanje podataka u zadužnici
- popunjavanje zahtjeva za naplatu kod naplate tražbine u cijelosti odnosno djelomično (razlika nakon uvođenja eura)

4. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku ovrhe
- postupanje JLP(R)S kao ovrhovoditelja i kao ovršenika
- kada JLP(R)S sama donosi rješenje temeljem koje zahtijeva prisilnu naplatu
- kada i kako JLP(R)S ovrhu pokreće putem servisa e-Ovrha
- naknada za provedbu ovrhe na FINI i JLP(R)S

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

Sandra Cindrić

Filteri