Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: načelo zakonitosti

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 1

Neka pitanja u svezi s utvrđivanjem obveze komunalne naknade

03.07.2013.,  Desanka Sarvan
U Narodnim novinama, broj 58 od 17. svibnja 20013., objavljene su tri presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, o ocjeni zakonitosti op}ih akata jedinica lokalne samouprave (u nastavku teksta: JLS) o visini komunalne naknade. Presude su zn...
Pročitano

Filteri