Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: okrivljenik

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 161
301... 08.02.2024. Europski sud za ljudska prava

Bogdan protiv Ukrajine

Okolnost da okrivljenik pati od sindroma ustezanja od droge, predstavlja oblik ranjivosti koji u načelu može dovesti u sumnju valjanost njegova odricanja od prava na branitelja te domaćim sudovima nameće dužnost da na uvjerljiv način utvrde je li ...
Pročitano
I K... 30.11.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Izdvajanje nezakonitih dokaza

Ne smatra se nezakonitim dokazom prijepis komunikacije okrivljenika na društvenim mrežama s trećim osobama, uključujući okrivljenikovu majku, a koje je žrtva imala u posjedu i dobrovoljno predala policiji. U tom smislu nema govora da su ti dokazi ...
Pročitano
I K... 29.11.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Ublažavanje kazne radi bolesti okrivljenika

Pogoršanje zdravstvenog stanja osuđenice, uzimajući u obzir njezinu osnovu bolest (oboljenje od karcinoma), ne predstavlja novu okolnost koja opravdava izricanje blaže kazne. Naime, povratak osnovne bolesti i njezina progresija u vidu novih žarišt...
Pročitano
Ppž... 03.11.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka

Na temelju članka 138. stavak 1. i 2. točka 7. Prekršajnog zakona, okrivljenik ima pravo na trošak nagrade branitelju za sastav zahtjeva za naknadu troškova, sukladno Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.
Pročitano
Ppž... 01.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava

Okrivljena pravna osoba kao vlasnik ugostiteljskog objekta koji se ubraja u kategoriju ''Barovi'' pružanjem ugostiteljskih usluga nakon radnog vremena koje je određeno točkom I., u vrijeme počinjenja prekršaja važeće Odluke Stožera civilne zaštite...
Pročitano
Ppž... 05.10.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – vrijeme počinjenja prekršaja

Prekršaj se sastoji u tome da je investitor pristupio gradnji bez pravomoćne odnosno izvršne građevinske dozvole, a počinjen je u vrijeme kada je okrivljenik započeo gradnju, odnosno pristupio gradnji.
Pročitano
Su-... 06.07.2022. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Stanje neubrojivosti

Članak 554. stavak 1. u svezi s čl. 549. st. 3. ZKP/08.
Pročitano
Ppž... 02.06.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravo okrivljenika na tumačenje i prevođenje

U skladu s Direktivom 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenom postupku, okrivljeniku koji ne govori ili ne razumije službeni jezik suda u mjeri dostatnoj za učinkovitu obranu, m...
Pročitano
Ppž... 23.03.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – molba za povrat u prijašnje stanje

Molbu za povrat u prijašnje stanje radi propuštanja roka za podnošenje pravnog lijeka, u smislu članka 124. stavka 1. Prekršajnog zakona ovlašten je podnijeti isključivo okrivljenik, a ne i tužitelj.
Pročitano
Su-... 06.12.2021. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Ukidanje mjere opreza

Članak 98. stavak 1. u svezi s člankom 125. stavak 1. točka 1. ZKP/08.
Pročitano
Su-... 06.12.2021. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nerazumljiva izreka presude

Članak 468. stavak 1. točka 11. ZKP/08.
Pročitano
II ... 26.11.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Mjera opreza zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja

U rješenju kojim se nalaže mjera opreza zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja nadležno tijelo dužno je odrediti udaljenost ispod koje se okrivljenik ne smije približiti određenom mjestu ili području. Ako je prvostupanjski sud propusti...
Pročitano
II ... 22.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Provjera izvršavanja mjera opreza

Tijelo koje je naložilo mjeru opreza može naložiti provjeru njezinog izvršavanja i zatražiti izvješće od policije ili drugog tijela koje ju izvršava. Tijelo koje izvršava mjeru opreza odmah će provesti naložene provjere i odmah o tome obavijestiti...
Pročitano
II ... 22.09.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Provjera izvršavanja mjere opreza

Tijelo koje je naložilo mjeru opreza može naložiti provjeru njezinog izvršavanja i zatražiti izvješće od policije ili drugog tijela koje ju izvršava. Tijelo koje izvršava mjeru opreza odmah će provesti naložene provjere i odmah o tome obavijestiti...
Pročitano
II ... 03.08.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Istražni zatvor okrivljenika s duševnim smetnjama

Predviđena je mogućnost određivanja istražnog zatvora za okrivljenike s duševnim smetnjama iz zakonske osnove u članku 551. stavku 1. ZKP/08. ukoliko postoji opasnost da bi okrivljenik zbog težih duševnih smetnji mogao počiniti teže kazneno djelo,...
Pročitano
II ... 29.07.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Sadržaj rješenja o istražnom zatvoru

U obrazloženju rješenja o istražnom zatvoru će se određeno i potpuno izložiti činjenice i dokazi iz kojih proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio kazneno djelo, opće i posebne zakonske osnove za određivanje istražnog zatvora...
Pročitano
I K... 28.07.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Vraćanje privremeno oduzetih predmeta

Iako presudom na temelju sporazuma stranaka doista nije odlučeno o predmetima koji su bili privremeno oduzeti jednom okrivljeniku, s obzirom na činjenicu da je još uvijek u tijeku postupak po optužnici USKOK-a protiv drugih okrivljenika, opravdano...
Pročitano
Ppž... 06.07.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – plaćanje novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom

Ako okrivljenik koji nema stalno prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj plati novčanu kaznu izrečenu prekršajnim nalogom, neće se smatrati da se time okrivljenik odrekao od prava na podnošenje prigovora, odnosno da je odustao od već podn...
Pročitano
II ... 31.05.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Obligatorni istražni zatvor

Pri izricanju presude uvijek će se odrediti pritvor protiv okrivljenika kojem je izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna. Pritom je sud dužan primijeniti postupovni zakon koji je na snazi u trenutku donošenja rješenja.
Pročitano
Gž-... 27.05.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – granice ispitivanja prvostupanjske presude

Ako je u korist okrivljenika podnesena žalba zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ili zbog povrede materijalnog prekršajnog prava, temeljem članka 202. stavka 5. Prekršajnog zakona, uzima se da u sebi sadrži i žalbu zbog odluke o...
Pročitano
306... 22.04.2021. Europski sud za ljudska prava

Mirčetić protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je nepozivanje podnositelja na sjednicu žalbenog vijeća predstavljalo povredu prava na obranu okrivljenika, a time i povredu prava na pravično suđenje
Pročitano
FPž... 02.02.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – ispitivanje optužnog prijedloga

Kada prvostupanjski sud postupajući po prigovoru na izdani prekršajni nalog kojim okrivljenik osporava počinjenje djela, prekršajni nalog posebnim rješenjem stavi izvan snage, te time prekršajni nalog dobije značaj optužnog prijedloga, sud je ovla...
Pročitano
II ... 29.01.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Produljenje istražnog zatvora – otklanjanje opasnosti od ponavljanja djela

Kada se svrha istražnog zatvora ne može ostvariti njegovom zamjenom blažim mjerama osiguranja prisutnosti okrivljenika, onda je neophodna daljnja primjena mjere istražnog zatvora iz osnove u članku 123. stavku 1. točki 3. ZKP/08. kao jedine prikla...
Pročitano
Gž-... 26.01.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – uvjeti za vođenje žurnog postupka

Prvostupanjski sud ovlašten je temeljem članka 221. stavka 2. Prekršajnog zakona provesti žurni postupak protiv okrivljenika i za prekršaj za kojeg je propisana veća novčana kazna od one propisane člankom 221. stavkom 1. točkom 1. Prekršajnog zako...
Pročitano
Gž-... 26.01.2021. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – uvjeti za vođenje žurnog postupka

Prvostupanjski sud ovlašten je temeljem članka 221. st. 2. Prekršajnog zakona provesti žurni postupak protiv okrivljenika i za prekršaj za koji je propisana veća novčana kazna od one propisane člankom 221. st. 1. toč. 1. Prekršajnog zakona, ako tu...
Pročitano
IV ... 26.01.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prenošenje mjesne nadležnosti – imenovanje za stalnog sudskog vještaka

Okolnost da je okrivljeni imenovan za stalnog sudskog vještaka iz područja psihijatrije na vrijeme od 4 (četiri) godine pa na taj način dolazi u kontakte sa svim sucima suda u kojem je imenovan predstavlja osnovani razlog koji opravdava prenošenje...
Pročitano
17.12.2020. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak – dovođenje u opasnost života i tijela ljudi općeopasnom radnjom ili sredstvom

Kazneno djelo dovođenje u opasnost života i tijela ljudi općeopasnom radnjom ili sredstvom iz članka 215. stavka 1. KZ/11. moguće je ostvariti ako je općeopasna radnja ili općeopasno sredstvo primijenjeno prema većem broju individualno određenih i...
Pročitano
U-I... 03.12.2020. Ustavni sud Republike Hrvatske

Istražni zatvor – povreda zabrana zlostavljanja u postupovnom aspektu (zdravstveno stanje)

Kada okrivljenik iznese vjerodostojnu tvrdnju da bi njegovo zdravstveno stanje moglo biti nespojivo s uvjetima boravka u istražnom zatvoru, tada sudovi koji odlučuju o primjeni mjere istražnog zatvora dužni su pažljivo ocijeniti tu činjenicu. Prop...
Pročitano
Gž ... 01.10.2020. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava

Obavljanjem gospodarskog ribolova u hrvatskom teritorijalnom moru bez važeće povlastice za ribolov, koju je izdala Republika Hrvatska, okrivljenik čini prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 5. i stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu
Pročitano
Gž-... 23.09.2020. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – primjena načela uvjetovanog oportuniteta koje se odnosi na postupanje tužitelja, može biti propisana materijalnim zakonom

Kada je materijalnim zakonom propisano da inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako nadzirana osoba tijekom nadzora ili u rješenjem određenom roku otkloni utvrđene nepravilnosti, za koje se utvrdi da ih je počinil...
Pročitano

Filteri