zbirni podaci i poveznice
poglavlja
članci
napomene

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Pročišćeni tekst vrijedi od 30.07.2013. do 17.05.2017.

Narodne novine 125/2008, 55/2009, 119/2009, 94/2013

Prikaz pročišćenog teksta na dan:
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (45/17) na snazi od 18.5.2017. u članku 54. propisuje:

"Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 125/08., 55/09. – ispravak, 119/09. i 94/13.)."

PREAMBULA

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 125/08, 55/09, 119/09, 94/13)

HRVATSKI SABOR

3560

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/135

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 22. listopada 2008.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom u cilju zaštite zdravlja građana utvrđuju mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, štetnih sastojaka cigareta i obvezne oznake na pakiranjima duhanskih proizvoda, preventivne mjere protiv pušenja te nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva Europske unije:

– Direktiva 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda (SL L 194, 18.7.2001.).

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija