card image

mr. sc. Iris Gović-Penić, Dragan Katić

Trajanje: 331 minuta

WEBINAR

14. 06. 2018. 09:30

Žalba, redovna i izvanredna revizija u parničnom postupku
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa savjetovanja
 • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 2

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Mr. sc. Iris Gović-Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu i  Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske će vam kroz razne primjere iz sudske prakse približiti sve o značaju, rokovima, greškama, sadržaju žalbe te dopustivosti, sadržaju i revizijskim razlozima redovne i izvanredne revizije u parničnom postupku.
 
1.) mr. sc. Iris Gović-Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 - ŽALBA U PARNIČNOM POSTUPKU
 • kada je dozvoljena žalba protiv rješenja
 • značaj propisivanja da žalba/posebna žalba nije dozvoljena pred drugostupanjskim sudom
 • žalbeni razlozi žalbe protiv rješenja
 • sadržaj žalbe protiv presude/rješenja i u sporovima male vrijednosti
 • sadržaj žalbe protiv presude na temelju priznanja, presude zbog odricanja, presude zbog ogluhe/izostanka
 • kada žalba ne odgađa ovrhu presude/rješenja
 • najčešće greške kod sastavljanja žalbi
 • rokovi za žalbu
 • povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu
 • iznošenje novih činjenica i novih dokaza u žalbi
 • granice ispitivanja žalbe i utvrđivanje činjenica od strane drugostupanjskog suda
 • odluke drugostupanjskog suda u povodu žalbe i sadržaj odluka
 • sudska praksa vezana uz žalbu u parničnom postupku
2.) Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
- REDOVNA REVIZIJA U PARNIČNOM POSTUPKU – čl. 382. st. 1. ZPP-a
 • KRITERIJI O KOJIMA OVISI DOPUSTIVOST REDOVNE REVIZIJE
  - vrijednosni i kauzalni kriterij te kriterij s obzirom na način donošenja drugostupanjske odluke
 • REVIZIJSKI RAZLOZI iz čl. 385. ZPP-a
  - bitne povrede odredaba parničnog postupka zbog kojih se revizija može podnijeti
  - pogrešna primjena materijalnog prava
  - mogućnost isticanja novota u redovnoj reviziji
 • SADRŽAJ REVIZIJE I RAZLOZI ODBACIVANJA 
  - na što po službenoj dužnosti pazi revizijski sud
  - o čemu se u sadržaju revizije mora voditi računa 
  - kako pravilno obrazložiti revizijske razloge i nedostaci u obrazloženju 
  - (najčešći) razlozi zbog kojih se odbacuje redovna revizija
 • SUDSKA PRAKSA
- IZVANREDNA REVIZIJA U PARNIČNOM POSTUPKU – čl. 382. st. 2. ZPP-a
 • POSTUPOVNOPRAVNE PRETPOSTAVKE DOPUSTIVOSTI IZVANREDNE REVIZIJE
  - određeno naznačeno pravno pitanje važno za odluku u sporu
  - određeno navođenje propisa i drugih važećih izvora prava
  - izloženi razlozi važnosti 
 • SADRŽAJ IZVANREDNE REVIZIJE
  - na što po službenoj dužnosti pazi revizijski sud kod izvanredne revizije
  - kako pravilno postaviti postupovnopravna i materijalnopravna pitanja
  - kako pravilno izložiti razloge važnosti postavljenih pitanja
  - najčešće pogreške u izradi izvanredne revizije i razlozi zbog kojih se odbacuje 
 • SUDSKA PRAKSA
Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.