card image

Štefanija Kasabašić, dipl. iur.

Trajanje: 273 minuta

WEBINAR

19. 04. 2017. 09:00

Uredsko poslovanje i primjena ZUP-a
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa savjetovanja
  • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 2

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen svim službenicima i namještenicima u državnoj upravi, javnim službama, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, komunalnim tvrtkama, udrugama i svim djelatnicima koji primjenjuju Zakon o općem upravnom postupku i Uredbu o uredskom poslovanju.

Voditeljica radionice: Štefanija Kasabašić, dipl. iur., Zagreb

 PRIMJENA ZUP-a
- Primjena ZUP-a (javnopravna tijela i obveza postupanja prema ZUP-u
- Akti koji se donose u upravnom postupku (rješenja i zaključci)
- Ovlasti službenih osoba za donošenje rješenja (čl. 23. ZUP-a)
- Sadržaj rješenja (čl. 98. ZUP-a) i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe u upravnom postupku (čl. 113. ZUP-a)
- Postupanje i ovlasti drugostupanjskog tijela povodom žalbe (čl. 115. ZUP-a) i sadržaj drugostupanjskog rješenja (čl. 120. ZUP-a), posebnosti primjene ZUP-a.

UREDSKO POSLOVANJE
- Svrha jedinstvenog vođenja uredskog poslovanja
- Propisi o uredskom poslovanju i javnopravna tijela koja ih primjenjuju i posebnosti uredskog poslovanja u školama
- Temeljni pojmovi u uredskom poslovanju
- Vrste evidencija u uredskom poslovanju
- Pisarnica i pismohrana
- Jedinstveno označavanje predmeta i pismena u uredskom poslovanju:
.         plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka
·         klasifikacijska oznaka
·         urudžbeni broj
·         Radnje u uredskom poslovanju:
·         primanje, pregled i otvaranje pismena
·         razvrstavanje i raspoređivanje
·         upisivanje pismena u evidencije
·         administrativno-tehnička obrada
·         dostava u rad
·         otprema i razvođenje
·         arhiviranje i čuvanje

PEDAGOŠKE MJERE U ŠKOLAMA
- Donošenje rješenja


Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.