card image

Nevenka Brkić, dipl. oec., Stjepan Jusup, oec.

Trajanje: 127 minuta

WEBINAR

16. 10. 2017. 09:00

Proračun i financijski planovi na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa savjetovanja
  • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 2

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Stjepan Jusup, oec. i Nevenka Brkić, dipl. oec. donose pregled novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te praktične primjere za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.


1.) Stjepan Jusup, oec., viši stručni referent u Službi za podršku sustavu financirana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Državnoj riznici Ministarstva financija Republike Hrvatske
IZRADA PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)SAMOUPRAVE S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA
- izrada proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova proračunskih korisnika
- aktivnosti koje prethode izradi proračuna i financijskih planova
- pregled i prikaz uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- o proračunskim klasifikacijama

IZRADA PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA - nastavak
- izrada proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu
- financijski planovi proračunskih korisnika i postupak izmjena i dopuna financijskih planova
- planiranje viška i manjka iz prethodnih razdoblja u trogodišnjem razdoblju
- bilančna prava za decentralizirane funkcije u 2018. godini

2.) Nevenka Brkić, dipl. oec., voditeljica službe za podršku sustavu financirana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Državnoj riznici Ministarstva financija Republike Hrvatske
ŠTO ĆE DONIJETI NOVI ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
- prikaz sadržaja i odredbi novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- način raspodjele poreza na dohodak i učinak raspodjele na planiranje proračuna
- fiskalno izravnanje prema odredbama navedenoga Zakona


Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.