card image

Tajana Zlabnik

Trajanje: 150 minuta

WEBINAR

06. 02. 2018. 09:30

Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa savjetovanja
  • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 2

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen tijelima državne uprave, tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim pravnim osobama s javnim ovlastima (školama, vrtićima, ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi, agencijama, zavodima i drugim pravnim osobama koje u svom poslovanju primjenjuju Uredbu o uredskom poslovanju i ZUP).
Na radionici je sudionicima bilo omogućeno, tijekom izlaganja, izravno postavljati pitanja predavaču i aktivno sudjelovanje u raspravi, dobivanje konkretnih odgovora, informacija i primjera iz prakse što bi i vama moglo koristiti u daljnjem radu i poslovanju.  

1.) Tajana Zlabnik, odvjetnica

Primjena Zakona o općem upravnom postupku
− u čemu se sastoji obveza primjena ZUP-a
− što se smatra upravnom stvari za koja su javnopravna tijela dužna provesti upravni postupak
− načela upravnog postupka i njihova primjena u praksi
− tko se smatra službenom osobom odgovornom za vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja
− stranke upravnog postupka 
− kako se pokreće upravni postupak; pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti
− postupak rješavanja upravne stvari (postupovne odredbe)
− radnje u upravnom postupku (podnesci, ročišta, komunikacija s strankama, zapisnici, zaključci)
− načini dostave odluka strankama 
− oblik i sadržaj rješenja kojim se odlučuje u upravnom postupku (primjeri)
− računanje rokova u upravnom postupku
− rok za žalbu, učinak podnošenja žalbi, postupak i donošenje rješenja povodom žalbe,
− izvršenje rješenja (pravomoćnost)
− prigovor kao pravni lijek – za što se može podnijeti, tko o njemu odlučuje i u kojem roku
− najčešći propusti u poslovanju javnopravnih tijela vezano uz primjenu ZUP-a utvrđeni inspekcijskim nadzorom
 
Uredba o uredskom poslovanju
−  što se uređuje Uredbom o uredskom poslovanju i njena primjena u praksi
− što je Pravilnik o unutarnjem redu i što se njime uređuje   
− temeljni pojmovi uredskog poslovanja
− što je pisarnica i pismohrana, kako se ustrojavaju i odgovorne osobe za njihovo vođenje 
− način zaprimanja, otvaranja i pregleda pošiljki
− postupanje s zahtjevima i podnescima pristiglim elektroničkim putem
− razvrstavanje i raspoređivanje spisa
− vrste upisnika i upisivanje pismena  (prijemni štambilj, klasifikacijska i urudžbena oznaka)
− pomoćne evidencije – kada se i zašto moraju voditi  
− administrativno-tehnička obrada akta
− otpremanje pismena
− dostava predmeta u pismohranu i čuvanje (rokovi čuvanja, izrada Pravilnika o čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva)
−  postupanje s pečatima, žigovima i štambiljima


Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.