card image

Ana-Marija Končić, Andrea Simić–Rukavina, Tomislav Aralica

Trajanje: 205 minuta

WEBINAR

12. 09. 2019. 09:30

Primjena novog Zakona o zemljišnim knjigama
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa savjetovanja
 • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 3

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen službenicima u katastru, zemljišnoknjižnim sucima i referentima, referentima u imovinskopravnim službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korporativnim pravnicima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, trgovačkim društvima, bankama, društvima za pružanje financijskih usluga u naplati i upravljanju potraživanja i drugim subjektima koji primjenjuju propise zemljišnoknjižnog prava.

1) Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
 • Uvodno o novom Zakonu o zemljišnim knjigama
 • Digitalno poslovanje u zemljišnoknjižnom sustavu - elektronička zemljišna knjiga i postupno osnivanje elektroničke zbirke isprava i spisa
 • Zemljišne knjige i katastar - postupak u Zajedničkom informacijskom sustavu (ZIS) i Bazi zemljišnih podataka (BZP) 
 • Tijek zemljišnoknjižnog postupka
  - o redovitom i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima
  - ovlaštenje za podnošenje prijedloga te posebno o ovlaštenim korisnicima informacijskog sustava kao podnositeljima prijedloga
  - pogreška kod upisa – postupak i nadležnost za donošenje odluke
  - brisanje starih tereta – novine
2) Andrea Simić–Rukavina, viša savjetnica – specijalistica u Sektoru za zemljišnoknjižna i stvarna prava, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 • Zemljišnoknjižni upisi (uknjižba, predbilježba, zabilježba)
  - o elektroničkim ispravama kao temelju upisa 
  - novine u institutu predbilježbe i nekih vrsta zabilježbi
  - zabilježba izvanrednog pravnog lijeka kao novi institut 
 • O odlučivanju i provedbi u redovitom zemljišnoknjižnom postupku
  - nadležnost za donošenje odluke
  - rokovi za odlučivanje u zemljišnoknjižnim postupcima 
  - pravni lijekovi u redovnom i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima – postupanje zemljišnoknjižnog suda uz osvrt na programska rješenja ZIS-a
3) Ana-Marija Končić i Andrea Simić–Rukavina
 • Osnivanje i obnova zemljišne knjige
  - sastavljanje uložaka
  - ispravni postupak
 • Dopuna zemljišne knjige – novine
 • Pojedinačno preoblikovanje zemljišne knjige u BZP
4) Tomislav Aralica, sudac Županijskog suda u Zagrebu
 •  Novosti u pojedinačnom ispravnom postupku prema novom ZZK
  - Svrha i značenje pojedinačnog ispravnog postupka
  - Dosadašnja praksa 
Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.