card image

Nenad Šimunec, Tajana Zlabnik

Trajanje: 262 minuta

WEBINAR

04. 06. 2019. 09:30

Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka u tijelima javne vlasti
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa savjetovanja
  • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 2

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, javnim tvrtkama i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, ovlaštenicima prava na pristup informacijama i prava na zaštitu osobnih podataka, odvjetnicima, službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti, službenicima za zaštitu osobnih podataka i drugim profesionalcima na području informacijskoga upravnog prava.

1.) Nenad Šimunec, odvjetnik
1. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
• tijela javne vlasti kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama
• osnovna načela prava na pristup informacijama
• što sve tijelo javne vlasti mora objaviti na internetskim stranicama
• Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, tko sve mora dostavljati dokumente
• što tijela javne vlasti moraju objaviti u Središnjem katalogu
• objavljivanje u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
• imenovanje službenika za informiranje, zadaci i odgovornost
• poslovna, profesionalna i porezna tajna i pravo na pristup informaciji

2. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
• kako se podnosi zahtjev i tko je obveznik
• tko je dužan rješavati zahtjev i kako se po zahtjevu postupa u tijelu javne vlasti
• kako se daje informacija i koje informacije tijelo javne vlasti može uskratiti
• test razmjernosti javnog interesa, kada se provodi i kako se provodi
• kako sastaviti rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama     
• naknada za davanje informacije
• žalba na rješenje, postupak po žalbi i tužba Visokom upravnom sudu RH
• ponovna uporaba informacija
• inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona
• obveze i rokovi izvješćivanja tijela javne vlasti
• praksa i mišljenja Povjerenika za informiranje u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama

2.) Tajana Zlabnik, odvjetnica
3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
• primjena Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka u tijelima javne vlasti
• kako provesti usklađenje svoje organizacije i postupanja sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka
• nužni akti i dokumenti za primjenu Opće uredbe, što treba propisati politikom zaštite osobnih podataka
• što se sve smatra osobnim podatkom
• prava građana/ispitanika (pravo na pristup, ispravak, brisanje i prenosivost osobnih podataka, pravo na prigovor i dr.)
• informiranje ispitanika
• transparentan pristup osobnim podatcima ispitanika
• službenik za zaštitu osobnih podataka, zadaci i odgovornost (primjer odluke o imenovanju)
• odnos između voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka
• obveze voditelja obrade prema Agenciji za zaštiti osobnih podataka
• zaštita privatnosti radnika prema Zakonu o radu

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA
• pravna osnova za obradu osobnih podataka
• kada je za obradu podataka nužan pristanak ispitanika
• obrada posebnih kategorija osobnih podataka
• obrada podataka u svrhu zaposlenja (natječaji, objava rezultata natječaja i sl.)
• obrada osobnih podataka putem video nadzora
• praksa i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.