card image

dr. sc. Desa Sarvan dipl. iur., Đuro Sessa dipl. iur., Ana Marija Končić, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, Damir Kontrec dipl. iur.

Trajanje: 144 minuta

WEBINAR

30. 05. 2017. 09:00

Prava na nekretninama – aktualnosti
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa savjetovanja
  • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 5

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Steknite znanja o ugovorima o raspolaganju nekretninama u vlasništvu JLP(R)S-a te se kroz praksu ESLJP-a upoznajte sa stjecanjem prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu.
Teme u priloženom priručniku odnose na aktualnosti u području nekretnina jer se kroz iskustva iz prakse i primjene tih propisa i kroz mjerodavnu sudsku praksu, pokazalo da su se stekli uvjeti za izmjenu određenih zakonskih propisa. Tako se prvi rad u priručniku odnosi na ugovore o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U radu se obrađuju instituti najma, zakupa, prodaje, prava građenja i prava služnosti uz određene primjere koji mogu poslužiti kao jedan od načina u reguliranju ove materije. Tema drugog rada je stjecanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava (ESLJP). U radu autor ukazuje na aktualnu praksu ESLJP-a uz kritički osvrt na slučajeve kada se sudska praksa u Republici Hrvatskoj mogla promijeniti i krenuti u pravom smjeru, a taj slučaj nije iskorišten.   
   

1.) dr. sc. DESA SARVAN dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije
UGOVORI O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
           – najam
           – zakup
           – prodaja
           – pravo građenja
           – pravo služnost
 
2.) ĐURO SESSA dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINAMA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU U SVJETLU PRAKSE ESLJP-a
 
3.) ANA MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski građanski sud u Zagrebu
OSNIVANJE, OBNOVA I PREOBLIKOVANJE ČESTICA U BAZI ZEMLJIŠNIH PODATAKA PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
 
4.) izv. prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ, Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
OTVORENA PITANJA ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE
 
5.) DAMIR KONTREC dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
OVRHA NA NEKRETNINAMA PREMA PRIJEDLOGU OVRŠNOG ZAKONA
 

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.