card image

Antonio Prtenjača, Mirjana Mahović - Komljenović

Trajanje: 205 minuta

WEBINAR

25. 01. 2018. 09:30

PDV za proračunske korisnike i novosti u sustavu PDV-a u 2018.
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa savjetovanja
  • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 4

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen proračunskim korisnicima. Saznajte novosti iz sustava PDV-a kao što su registar obveznika PDV-a te njihov prag za ulazak i izlazak od 1. 1. 2018., odbitak PDV-a na automobile, novu obračunsku kategoriju pri uvozu. Upoznajte se sa slučajevima kod  proračunskih korisnika kada se moraju registrirati za potrebe PDV-a te ostala pitanja glede proračunskih korisnika i nabave dobara i usluga iz EU i trećih zemalja.

1.) Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Urednik - savjetnik Novog informatora
PRORAČUNSKI KORISNICI - UVOD I NOVOSTI
- Registar obveznika PDV-a, prag za ulazak / izlazak od 1. 1. 2018.,
- Odbitak PDV-a na automobile od 1. 1. 2018.,
- Nova obračunska kategorija PDV pri uvozu,
- Ovjera građevinske situacije,
- Ostale novosti iz sustava PDV-a.
 
PRORAČUNSKI KORISNICI U SUSTAVU PDV-a
- Obveze proračunskih korisnika vezano uz PDV,
- Prag ulaska u sustav PDV-a (dobrovoljno i po sili Zakona),
- Proračunski korisnici – „mali porezni obveznici“.
  
2.) Mirjana Mahović - Komljenović, dipl. oec, Porezna uprava Republike Hrvatske
PRORAČUNSKI KORISNICI I TRANSAKCIJE S INOZEMSTVOM
- Slučajevi kod proračunskih korisnika kada se moraju registrirati za potrebe PDV-a,
- Proračunski korisnici i nabava dobara i usluga iz EU  (stjecanje iz EU),
- Proračunski korisnici i nabava iz trećih zemalja (uvoz dobara i primanje usluga).

PRETPOREZ
- Podjela pretporeza iz ulaznih računa,
- Ispravak pretporeza,
- Proračunski korisnici koji obavljaju isključivo oslobođene isporuke,
- Ispostavljanje računa.

PODNOŠENJE PDV PRIJAVE
- Podnošenje obrasca PDV, PDV-S, ZP s primjerima,
- Korištenje novog jedinstvenog portala Porezne uprave
- Nalog za plaćanje PDV-a.


Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.