card image

Josip Bienenfeld, Dragica Kemeter, Mladen Ivanović

Trajanje: 240 minuta

WEBINAR

12. 09. 2018. 09:30

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu i izmjene Zakona o najmu stanova
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa savjetovanja
 • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 5

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
 
Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Josip Bienenfeld, dipl. iur., mr. sc. Dragica Kemeter i  Mladen Ivanović, dipl. iur., prikazat će izmjene i dopune Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br.) s osvrtom na obveze jedinica lokalne samouprave, novo uređenje komunalne naknade i komunalnog doprinosa te postupanje komunalnih redara temeljem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 - Odluka USRH, 66/98 - ispr. Odluke USRH, 22/06 i 68/18).

1.) Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
- Prikaz izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova, s osvrtom na obveze jedinica lokalne samouprave
- Prikaz novog Zakona o komunalnom gospodarstvu:
 • načela komunalnog gospodarstva
 • komunalne djelatnosti i njihovo obavljanje
 • komunalna infrastruktura
 • građenje i održavanje komunalne infrastrukture
 • komunalni doprinos
 • komunalna naknada
2.) mr. sc. Dragica Kemeter, pročelnica Uprave Grada Čakovca
- Novo uređenje komunalne naknade i komunalnog doprinosa 
- Usklađivanje akata jedinica lokalne samouprave s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu

3.) Mladen Ivanović, dipl. iur., savjetnik za pravna pitanja, edukaciju i obuku u Udruzi općina
- Postupanje komunalnih redara temeljem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu
 
Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.