card image

Mr. Darko Terek, Tajana Zlabnik

Trajanje: 216 minuta

WEBINAR

10. 12. 2018. 09:30

Materijalna i ostala prava lokalnih dužnosnika te službenika i namještenika zaposlenih u JLP(R)S
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa savjetovanja
 • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 2

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Seminar je namijenjen načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.


1.) Mr. Darko Terek, odvjetnik
PRAVNI POLOŽAJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 • pravni izvori koji uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika zaposlenih u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
 • postupak prijma u službu
 • ispunjavanje formalno-pravnih uvjeta za prijem u službu 
 • tko i pod kojim uvjetima ostvaruje pravo prednosti pri prijmu u službu 
 • rješenje o prijmu u službu – što mora sadržavati, rok i način dostave rješenja
 • žalbeni postupak protiv rješenja o prijmu u službu
 • odgovornost službenika i namještenika za dodijeljene mu poslove
 • primjena kolektivnih ugovora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • primjena za radnika najpovoljnijeg prava
 • plaće, naknade i ostala prava zaposlenih koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2.) Tajana Zlabnik, odvjetnica
PRAVNI POLOŽAJ LOKALNIH DUŽNOSNIKA 
 • pravni izvori koji uređuju prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika
 • prava koja za lokalne dužnosnike proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
 • prava i obveze lokalnih dužnosnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno  (u radnom odnosu)
 • prava i obveze lokalnih dužnosnika koji svoju dužnost obavljaju volonterski
 • postupak prijave i odjave lokalnog dužnosnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • ostvaruju li lokalni dužnosnici i pod kojim uvjetima pravo na isplatu prigodne nagrade, troškova prijevoza na posao i s posla, troškova službenog putovanja, jubilarnu nagradu i dr.
 • primjena Zakona o sprečavanju sukoba interesa
ISPLATA MATERIJALNIH PRAVA LOKALNIM DUŽNOSNICIMA,  SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA
 • plaće i ograničenja visine plaće i naknade plaće župana, gradonačelnika, načelnika i njihovih zamjenika
 • mjerila za određivanje plaće lokalnih službenika i namještenika
 • isplata neoporezivih primitaka (naknada troškova prijevoza na posao i s posla, naknada troškova službenog putovanja, isplata prigodnih nagrada, isplata otpremnine i dr.)
 • porezna obilježja naknada koje se isplaćuju županima, gradonačelnicima i načelnicima  koji svoju dužnost obavljaju volonterski 
 • proračunska ograničenja isplate plaće lokalnim dužnosnicima
 • novine od 1.1.2019. vezano uz obračune plaća i materijalnih prava
Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.