card image

Josip Bienenfeld, dipl. iur, mr. sc. Dragica Kemeter, Ana-Marija Končić

Trajanje: 283 minuta

WEBINAR

15. 11. 2018. 09:30

Iskustva i dvojbe u primjeni novog Zakona o komunalnom gospodarstvu i usklađivanje akata jedinica lokalne samouprave
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa savjetovanja
 • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 7

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Savjetovanje je namijenjeno pravnicima i ostalim zaposlenicima koji rade na poslovima primjene Zakona o komunalnom gospodarstvu i usklađivanju akata jedinica lokalne samouprave (općine, gradovi i županije), pravnicima u komunalnom gospodarstvu, korporativnim pravnicima, odvjetnicima te pravnicima koji sudjeluju u upravnim postupcima, sudcima i stručnim osobama koje sudjeluju u poslovima upisa u katastar i zemljišne knjige.

1.) Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
- PROVEDBA NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U PRAKSI – prva iskustva, dvojbe i upravnopravna praksa

2.) mr. sc. Dragica Kemeter, pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca
- MOGUĆI PROBLEMI U PROVOĐENJU NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
- USKLAĐIVANJE AKATA JLS S NOVIM ZAKONOM O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, S PRIMJERIMA:
 • Rješenja o komunalnom doprinosu, 
 • Rješenja o komunalnoj naknadi, 
 • Rješenje o korištenju javne površine
 • Odluka o komunalnom redu,
 • Odluka o komunalnom doprinosu, 
 • Odluka o komunalnoj naknadi, 
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, 
 • Odluka o javnim zelenim površinama, 
 • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, 
 • Odluka o uređenju i održavanju naselja, 
 • Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, 
 • Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara.
3.) Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski građanski sud u Zagrebu
- PRAVNI STATUS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NJEZIN UPIS U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE 
– postupak upisa i dvojbe vezane uz sukob propisa

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.