card image

Josip Bienenfeld, dipl. iur., Ana Berlengi Fellner, dipl. iur., mr. sc. Krešimir Dragić, Iva Gašparić, dipl. oec., Davorka Knežević, dipl. oec., izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Trajanje: 188 minuta

WEBINAR

13. 09. 2017. 09:00

Gradnja i prostorno uređenje, legalizacija, koncesije i izvlaštenje
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa savjetovanja
  • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 6

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima, agencijama, trgovačkim društvima, komorama, sucima, odvjetnicima i svim ostalim pravnim i fizičkim osobama koje se bave poslovima prostornog planiranja, gradnje i legalizacije, koncesijama i izvlaštenjem. Naši predavači upoznati će vas izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, zatim pitanjima zaštite prava stranaka u upravnim sporovima prema propisima o gradnji, novostima raznim pitanjima u pogledu koncesije i izvlaštenja.
Savjetovanje je namijenjeno tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima, agencijama, trgovačkim društvima, komorama, sucima, odvjetnicima i svim ostalim pravnim i fizičkim osobama koje se bave poslovima prostornog planiranja, gradnje i legalizacije, koncesijama i izvlaštenjem.
 
1.) JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik u Sektoru za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU
   • građevinska (bruto) površina
   • planiranje mora
   • planiranje izvan građevinskog područja i u zaštićenom obalnom području
   • lokacijska dozvola za zahvate u prostoru vezane koji se prema propisima o gradnji ne smatraju građenjem i druge promjene vezane uz lokacijsku dozvolu
   • promjene u izradi i donošenju prostornih planova
   • utvrđivanje posebnih uvjeta
   • druge novine kojim se poboljšava učinkovitost provedbe ZPU-a
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
   • ponovno otvaranje roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje
   • povećanje broja zgrada koje se mogu ozakoniti
   • privremeno zapošljavanje službenika koji rade na poslovima ozakonjenja
   • nova raspodjela sredstava od naknade za zadržavanje
   • pravne posljedice ozakonjenja zgrada
 
2.) ANA BERLENGI FELLNER, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
ZAŠTITA PRAVA STRANAKA U UPRAVNIM SPOROVIMA PREMA PROPISIMA O GRADNJI

3.) mr. sc. KREŠIMIR DRAGIĆ, načelnik Sektora za gospodarstvo u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
NOVOSTI, IZAZOVI I OČEKIVANE KORISTI ZAKONA O KONCESIJAMA
   • prikaz osnovnih novina u odredbama Zakona o koncesijama
   • jasnije i pregledno rješenje novog sustava koncesioniranja u Republici Hrvatskoj
   • osvrt na aktualna pitanja i određenje zakonodavca
   • uloga davatelja koncesije i procedure u postupanjima davanja koncesija
   • uvođenje upravnog ugovora u sustav koncesija
   • očekivanja i preduvjeti uspješnog razvoja sustava koncesija u Republici Hrvatskoj
 
4.) IVA GAŠPARIĆ, dipl. oec., viša savjetnica – specijalistica u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
PRIKAZ FAZA PROVEDBE POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE
   • ispunjavanje preduvjeta za davanje koncesije
   • uloga, zadaci i postupanje stručnog povjerenstva
   • donošenje odluka o davanju koncesije
   • izmjene ugovora o koncesiji i postupanja davatelja
   • uloga, razlozi i načini raskida ugovora o koncesiji
   • pravna zaštita u sustavu koncesioniranja
 
5.) DAVORKA KNEŽEVIĆ, dipl. oec., voditeljica Odjela Registra koncesija u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
FUNKCIONIRANJE REGISTRA KONCESIJA I NADZORNA ULOGA MINISTARSTVA FINANCIJA
   • svrha i cilj Registra koncesija
   • dosadašnji način funkcioniranja Registra koncesija
   • novosti i postupanja davatelja u sustavu Registra koncesija
   • obveze davatelja koncesija u provedbi politike koncesija
   • praćenje i provedba ugovora, nadzor i naplata naknade za koncesiju-dužnost i 
   • obveze davatelja koncesije u slučaju neplaćanja naknade za koncesiju, poduzimanje mjera naplate
   • unaprjeđenja nadzorne uloge Ministarstva financija i prekršajne odredbe – novine u zakonu
 
6.) izv. prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ, Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
NOVINE U POSTUPKU IZVLAŠTENJA
   • osiguranje dokaza
   • privremeno rješenje o izvlaštenju
   • sadržaj rješenja o izvlaštenju
   • stupanje u posjed izvlaštenje nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja


Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.