card image

dr. sc. Blaženka Mičević, Željka Šaškor

Trajanje: 150 minuta

WEBINAR

15. 03. 2019. 09:30

Aktualna pitanja u provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i uloga Državnog odvjetništva
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa savjetovanja
 • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 3

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen gradonačelnicima, načelnicima, pročelnicima upravnih odjela u jedinicama lokalne samouprave i jedinicama regionalne samouprave i ostalim zaposlenicima (općine, gradovi, županije) koji rade na poslovima primjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
 
dr. sc. Blaženka Mičević, direktorica Agrodet d.o.o.
1. Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
 • Aktualnosti, problemi i rješenja u izradi Programa raspolaganja i njegovih izmjena i dopuna
  - postupanja sukladno očitovanju Ministarstva poljoprivrede RH i nadležnih institucija (Hrvatske vode, Hrvatske šume, Ured za urbanizam i dr.)
 • Prava i obveze JLP(R)S prilikom propuštanja zakonskog roka za donošenje Programa raspolaganja 
  - način izrade Programa raspolaganja, ovlast za raspisivanje natječaja i način raspolaganja sredstvima
2. Načini raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
 • Postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
  - priprema natječajne dokumentacije (zakonski i podzakonski akti, akti JLS)
  - odabir i specifičnosti proizvodno-tehnoloških cjelina
  - pravo prvenstva na natječaju i odabir najpovoljnijih ponuditelja 
  - neusklađenost stanja katastra i zemljišnih knjiga – primjeri i rješenja
 • Postupak prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
  - priprema natječajne dokumentacije (zakonski i podzakonski akti, akti JLS)
  - odabir i specifičnosti katastarskih čestica namijenjenih za prodaju
  - način utvrđivanja cijene poljoprivrednog zemljišta i maksimalne površine za prodaju
  - pravo prvenstva na natječaju i odabir najpovoljnijih ponuditelja 
 • Postupak davanja u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu RH
  - Registar zajedničkih pašnjaka
  - Specifičnosti natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka
  - priprema natječajne dokumentacije (zakonski i podzakonski akti, akti JLS)
  - ugovorne obveze ugovora o zakupa zajedničkog pašnjaka i sporazuma o zajedničkom korištenju
3. Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
         
- specifičnosti privremenog korištenja prema novom Zakonu 
        - sklapanje ugovora o privremenom korištenju koji su započeti prema odredbama starog Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 
Željka Šaškor, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika - Građansko-upravni odjel
4. Uloga državnog odvjetništva u primjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 • Uknjižba prava vlasništva Republike Hrvatske
  - zemljišnoknjižni postupci radi uknjižbe vlasništva Republike Hrvatske (uknjižba / zk ispravni postupak)
  - pokretanje parničnih postupaka radi utvrđenja vlasništva Republike Hrvatske (zahtjev za mirno rješenje spora/tužba/dokazi i potrebna dokumentacija)
 • Prethodno mišljenje o pravnoj valjanosti nacrta ugovora
  - potrebna dokumentacija za ishođenje mišljenja na nacrt ugovora o zakupu, ugovora o prodaji i ugovora o zakupu zajedničkih pašnjaka 
 • Način postupanja u slučaju nemogućnosti uvođenja u posjed
  - uloga jedinica lokalne samouprave
  - ovršni postupak radi predaje posjeda – potrebna dokumentacija
  - zahtjev za mirno rješenje spora i tužba radi predaje posjeda – potrebna dokumentacija
 
Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.