card image

Marija Pezelj, Mićo Ljubenko, Sandra Cindrić

Trajanje: 165 minuta

WEBINAR

15. 06. 2018. 09:30

Aktualna pitanja kod ovrhe na nekretninama (elektronička javna dražba) i ovrhe na novčanim sredstvima (na računu)
Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa savjetovanja
 • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 3

Opis webinara

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona određeno je da od 1. siječnja 2015. godine Fina vodi Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (Očevidnik). Naši predavači prikazati će vam postupak provođenja elektroničke javne dražbe od strane FINE,  provođenje ovrhe na nekretninama te novčanim sredstvima (na računu) uz mnogobrojna aktualna pitanja iz praske.

1.) Marija Pezelj, voditelj Centra za provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama
Provođenje elektroničke javne dražbe od strane FINE 
 • Uloga Financijske agencije u postupku 
 • Tijek elektroničke javne dražbe
 • Uvjeti za sudjelovanje u postupku elektroničke javne dražbe
 • Aplikacije u sustavu elektroničke javne dražbe
2.) Odvjetnik Mićo Ljubenko
Ovrha na nekretninama s posebnim osvrtom na elektroničku javnu dražbu 
 • Različiti pravni učinci zabilježbe ovrhe u zemljišnim knjigama
 • Zaštita ovršenika u ovrsi na nekretninama i prava trećih osoba
 • Poteškoće za odvjetnike i stranke kod E-javne dražbe putem Fine
 • Javna dražba na sudu
 • Ustupanje ovrhe u stečajni postupak i dražba u stečaju
3.) Sandra Cindrić, viši specijalist za pravnu podršku Centra za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima
Ovrha na novčanim sredstvima (na računu) – aktualna pitanja iz prakse
 • Postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
 • Izuzeća od ovrhe (provedba ovrhe putem Fine i provedba ovrhe kod poslodavca)
 • Institut izravne naplate
 • Europski ovršni naslov, europski platni nalog, europski nalog za blokadu računa
  - Pitanja i odgovori

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.