12. 06. 2018.

Zakon o cestama – geodetska izmjera i upis cesta u katastru i zemljišnoj knjizi

12. 06. 2018. (utorak) u 09:30 sati

Hotel Central, Branimirova ulica 3, Zagreb (dvorana Tomislav)

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

ZAKON O CESTAMA - GEODETSKA IZMJERA I UPIS CESTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

12. lipnja 2018. (utorak) u 9,30 sati,
Hotel Central, Branimirova ulica 3, Zagreb (dvorana Tomislav)

Radionica je namijenjena geodetima, prostornim planerima, urbanistima, stručnim radnicima u Hrvatskim cestama, Županijskim upravama za ceste i jedinicama lokalne samouprave, gruntovničarima, infrastrukturnim operatorima koji imaju značajne kapacitete u naseljima (elektronička komunikacijska infrastruktura, vodovod, kanalizacija, struja, plin i dr.). Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. (bodovi ukupno/regulativa: 2/1).

1.) Damir Kontrec, mag. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • Zakon o cestama - od prijedloga do primjene
2.) Franjo Ambroš, dipl. ing. geod., direktor Geoprem d.o.o.
  • Geodetska izmjera cesta
3.) Ana Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela, Stalna služba u Sesvetama Općinskog građanskog suda u Zagrebu
  • Uknjižba cesta u zemljišne knjige i provedba u katastru
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, skriptu s prezentacijama predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 00 120618– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.