13. 02. 2019.

Uređenje međe u postupcima izmjere zemljišta i sudskoj praksi

13. 02. 2019. (srijeda) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

UREĐENJE MEĐE U POSTUPCIMA IZMJERE ZEMLJIŠTA  I SUDSKOJ PRAKSI
- Osvrt na novi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

13. veljače 2019. (srijeda), u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Radionica je namijenjena geodetima, službenicima u katastru i zemljišnim knjigama, sucima, odvjetnicima i drugim stručnjacima koji se bave navedenom materijom. Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (bodovi ukupno/regulativa: 2/1).

1) ANA MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski građanski sud u Zagrebu
  •  PRIJAVNI LIST - PROVEDBA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
2) mr. sc. FRANJO AMBROŠ, dipl. ing. geod., direktor Geoprem d.o.o.
  • VRSTE, STATUS, UNIŠTENJE I OBNOVA MEĐNIH OZNAKA
3) TOMISLAV ARALICA, sudac Županijskog suda u Zagrebu
  •  PRAVNI STATUS MEĐNE LINIJE
  • SUDSKA PRAKSA U UREĐIVANJU MEĐA
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćajukotizaciju u iznosu od 637,50 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, skriptu s prezentacijama predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01 130219– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.