27. 09. 2018.

Tehnički, upravni i sudski postupci u evidentiranju nekretnina

27. 09. 2018. (četvrtak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

TEHNIČKI UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI U EVIDENTIRANJU NEKRETNINA

27. rujna 2018. (četvrtak), u 9.30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Radionica je namijenjena geodetima, službenicima u katastru, zemljišnoknjižnim sucima i referentima, referentima u imovinskopravnim službama općina i županija. Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. (bodovi ukupno/regulativa: 2/2).

1) Franjo Ambroš, dipl. ing. geod., direktor Geoprem d.o.o.
  •  Geodetski poslovi u uređivanju nekretnina
2) Davorin Marinović, viši savjetnik – specijalist, Državna geodetska uprava
  • Upravni postupak pred uredima za katastar, s osvrtom na novi Pravilnik o geodetskim elaboratima (Nar. nov., br. 59/18) 
3) Tomislav Aralica, sudac Županijskog suda u Zagrebu
  • Izvanparnični i parnični postupci u vezi nekretnina i upis u zemljišne knjige
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 750,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, skriptu s prezentacijama predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 00 270918– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.