22. 01. 2019.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

22. 01. 2019. (utorak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA „Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma“

22. siječnja 2019. (utorak) u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2 

Savjetovanje je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja  igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.
 
Predavač: mr. sc. Slavica Pezer Blečić, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat 
  • nove izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 
  • obveznici provedbe mjera i radnji iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja  terorizma i nadzor nad obveznicima 
  • organizacija sustava SPNFT-a kod obveznika, obveze uprave i imenovanje ovlaštenih osoba 
  • stvarno vlasništvo - utvrđivanje i prijavljivanja podataka 
  • registar stvarnih vlasnika - osnivanje, ustroj i vođenje registra 
  • politički izložene osobe, novosti u statusu i obvezi utvrđivanja 
  • režim gotovinskih plaćanja 
  • nove obveze u području procjene rizika, primjena pristupa temeljenog na riziku 
  • provedba mjera dubinske analize stranke na risk senzitivnoj osnovi 
  • odgovori na pitanja polaznika izobrazbe    
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku. Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
 
Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu stručnog osposobljavanja i izobrazbe, radni pribor i napitak tijekom stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348, poziv na broj  01 220119 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Polaznici će dobiti potvrdu da su u 2019. sudjelovali na stručnom osposobljavanju i izobrazbi iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma propisanu člankom 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.