01. 10. 2019.

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i fiskalna odgovornost

01. 10. 2019. (utorak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI

PRORAČUN JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I FISKALNA ODGOVORNOST
1. listopada 2019. (utorak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb


Svrha seminara je pojasniti detalje izrade proračuna i financijskog plana JLP(R)S, a biti će riječi i o fiskalnoj odgovornosti sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 111/18). Naglasak je na aktualnostima te primjerima i dvojbama iz prakse.

1.) Nevenka Brkić, dipl. oec., voditeljica Službe za podršku sustavu financiranja JLP(R)S-a, Državna riznica, Ministarstvo financija RH
PRORAČUN I FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA LOKALNOJ RAZINI
 • Izrada proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika JLP(R)S-a
  - Zakonska osnova za izradu proračuna/financijskog plana
  - Proračun i proračunske klasifikacije
  - Primjer proračuna i financijskog plana/sadržaj obrazloženja financijskog plana/uočene nepravilnosti pri izradi proračuna
  - Prijenos viškova i manjkova iz prethodnih godina
  - Obustava, objava i dostava proračuna 
  - Planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija 
  - Planiranje rashoda za plaće i ostalih rashoda zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • Dugoročno zaduživanje za projekte koji se (su)financiraju iz fondova Europske unije
 • Izračun udjela u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u 2020.
 • Zakonski i podzakonski akti za sustav strateškog planiranja 
 • Odgovori na pitanja
2.) Mladenka Karačić, dipl. oec., voditeljica Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, Sektor za izvršavanje državnog proračuna, Ministarstvo financija RH
FISKALNA ODGOVORNOST
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 111/18)
 • Prijedlog Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  -Obveznici i rokovi sastavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  - Uvjeti za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti na obrascu 1.a
 • Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
  - Nova područja u Upitniku
  - Nova pitanja s posebnim naglaskom na pitanja iz područja planiranja proračuna JLP(R)S-a te financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz njihove nadležnosti
 • Ostale aktualnosti
 • Odgovori na pitanja
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s powerpoint prezentacijama predavača, radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke. 
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-011019-OIB PLATITELJA, najkasnije do dana održavanja seminara.

Više informacija na tel.: 01/4555-454,
e-mail: seminari@informator.hr,
web: www.informator.hrPrijavnica

Kako bismo što kvalitetnije odgovorili na Vaše seminarske upite, ovdje ih možete postaviti unaprijed i poslati zajedno s prijavnicom.