30. 10. 2019.

Promjene u vodnokomunalnom sektoru – obveze lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga

30. 10. 2019. (srijeda) u 10:00 sati

Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI

PROMJENE U VODNOKOMUNALNOM SEKTORU – OBVEZE LOKALNE SAMOUPRAVE I ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA 
30. 10. 2019. (srijeda) u Zagrebu, u 10,00 sati
Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb 

Seminar je namijenjen pročelnicima i službenicima upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji rade na poslovima komunalnog gospodarstva, lokalnim dužnosnicima te dužnosnicima i zaposlenicima isporučitelja vodnih usluga. Na seminaru će biti predstavljeni novi propisi iz područja vodnokomunalnog gospodarstva i pojašnjene obveze isporučitelja vodnih usluga i jedinica lokalne samouprave u nastavku procesa reforme vodnokomunalnog sektora. Rad na seminaru uključuje predavanja uz PowerPoint prezentacije i moderiranu raspravu.
 
Predavači:
 
1.) Vladimir Šimić, dipl. iur., potpredsjednik Vijeća za vodne usluge
2.) mr. sc. Toni Carević, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, stručnjak za gospodarenje vodama

 • USLUŽNA PODRUČJA
  - svrha
  - način formiranja
  - obveze JLS-a i isporučitelja vodnih usluga
 • ISPORUČITELJI VODNIH USLUGA
  - javni isporučitelji, privatni isporučitelji, ostali subjekti u isporuci 
  - djelatnosti
  - upravljanje i ustroj
  - specifičnosti modela odlučivanja u odnosu na Zakon o trgovačkim društvima
  - integracija (projektna integracija vs. obvezatna integracija)
 • OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA
  - sadržaj 
  - donošenje
  - pravna priroda
  - komunalne vodne građevine i interni vodoopskrbni sustavi/interni sustavi odvodnje 
  - individualni vodoopskrbni sustavi/individualni sustavi odvodnje
  - priključenje i isključenje s komunalnih vodnih građevina
  - glavni vodomjeri i individualni vodomjeri
 • CIJENA VODNIH USLUGA I NAKNADA ZA RAZVOJ
  - formiranje
  - donošenje odluke o cijeni
  - pravna priroda odluke o cijeni vodnih usluga
  - socijalna komponenta
  - naknada za razvoj
 • OBVEZE I ROKOVI ZA POSTUPANJE PREMA PRIJELAZNIM ODREDBAMA ZAKONA
  - Zakon o vodnim uslugama (Nar. nov., br. 66/19)
  - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Nar. nov., br. 66/19)
  - Zakon o vodama (Nar. nov., br. 66/19)
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
 
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s PowerPoint prezentacijama, koja nakon seminara može poslužiti kao podsjetnik za postupanje, radni pribor, snack i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, uz poziv na broj: 01-301019-OIB PLATITELJA, najkasnije do dana održavanja seminara.
 
Dodatne informacije:
tel: 01/4095-024Prijavnica

Kako bismo što kvalitetnije odgovorili na Vaše seminarske upite, ovdje ih možete postaviti unaprijed i poslati zajedno s prijavnicom.