04. 10. 2018.

Program usavršavanja u području javne nabave

04. 10. 2018. (četvrtak) u 09:00 sati

Hotel Central, Branimirova 3, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

4. listopada 2018. (četvrtak), u 9,00 sati,
Hotel Central, Branimirova 3, Zagreb

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7., 10 000 Zagreb, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 25)

8:00-9:00     Registracija sudionika
9:00-10:30   Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač
IZUZEĆE OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE
 • izuzeće od primjene ZJN-a
 • društvene i druge posebne usluge
 • posebni načini nabave
  (2 nastavna sata)
10:30-10:45   Stanka
10:45-12:15    Damir Klemenčić, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač
PRIMJENA ČL. 263. I 293. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE, OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH
 • kada se koriste čl. 263. i 293. i razlike među njima
 • dvojbe oko upotpunjavanja jamstva za ozbiljnost ponude
 • općenito o oslanjanju na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
 • kako se osloniti na sposobnost stručnjaka
 • primjeri iz prakse DKOM-a
  (2 nastavna sata)
12:15-12:45  Stanka
12:45:14:15   Vesna Jurasović, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač
AKTUALNA PRAKSA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
 • koliko je bitno istraživanje tržišta u smislu čl. 198. i 199. ZJN-a
 • dostava dokumenata u ponudi uz ESPD
 • propusti kod postupka pregleda i ocjene ponuda
 • ažurirani popratni dokumenti
  (2 nastavna sata)
14:15-14:30   Stanka
14:30-16:00   Ivančica Franjković, dipl. oec., ovlašteni trener-predavač
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA
 • određivanje kriterija za odabir ponuda povezanih predmetima nabave
 • metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude
 • trošak životnog vijeka
  (2 nastavna sata)
POLAZNICIMA SE IZDAJU POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA
Molimo da u prijavnici u rubrici »komentari i pitanja« upišete vaš datum rođenja i OIB radi izdavanja potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu usavršavanja, skriptu s power point prezentacijama predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 00 050618–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa usavršavanja.