12. 09. 2019.

Primjena novog Zakona o zemljišnim knjigama

12. 09. 2019. (četvrtak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

PRIMJENA NOVOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
12. rujna 2019. (četvrtak), s početkom u 9.30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Seminar je namijenjen službenicima u katastru, zemljišnoknjižnim sucima i referentima, referentima u imovinskopravnim službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korporativnim pravnicima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, trgovačkim društvima, bankama, društvima za pružanje financijskih usluga u naplati i upravljanju potraživanja i drugim subjektima koji primjenjuju propise zemljišnoknjižnog prava.

1) Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
 • Uvodno o novom Zakonu o zemljišnim knjigama
 • Digitalno poslovanje u zemljišnoknjižnom sustavu - elektronička zemljišna knjiga i postupno osnivanje elektroničke zbirke isprava i spisa
 • Zemljišne knjige i katastar - postupak u Zajedničkom informacijskom sustavu (ZIS) i Bazi zemljišnih podataka (BZP) 
 • Tijek zemljišnoknjižnog postupka
  - o redovitom i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima
  - ovlaštenje za podnošenje prijedloga te posebno o ovlaštenim korisnicima informacijskog sustava kao podnositeljima prijedloga
  - pogreška kod upisa – postupak i nadležnost za donošenje odluke
  - brisanje starih tereta – novine
2) Andrea Simić–Rukavina, viša savjetnica – specijalistica u Sektoru za zemljišnoknjižna i stvarna prava, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 • Zemljišnoknjižni upisi (uknjižba, predbilježba, zabilježba)
  - o elektroničkim ispravama kao temelju upisa 
  - novine u institutu predbilježbe i nekih vrsta zabilježbi
  - zabilježba izvanrednog pravnog lijeka kao novi institut 
 • O odlučivanju i provedbi u redovitom zemljišnoknjižnom postupku
  - nadležnost za donošenje odluke
  - rokovi za odlučivanje u zemljišnoknjižnim postupcima 
  - pravni lijekovi u redovnom i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima – postupanje zemljišnoknjižnog suda uz osvrt na programska rješenja ZIS-a
3) Ana-Marija Končić i Andrea Simić–Rukavina
 • Osnivanje i obnova zemljišne knjige
  - sastavljanje uložaka
  - ispravni postupak
 • Dopuna zemljišne knjige – novine
 • Pojedinačno preoblikovanje zemljišne knjige u BZP
4) Tomislav Aralica, sudac Županijskog suda u Zagrebu
 •  Novosti u pojedinačnom ispravnom postupku prema novom ZZK
  - Svrha i značenje pojedinačnog ispravnog postupka
  - Dosadašnja praksa 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 1.100,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju u iznosu 935,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, knjigu sa stručnim člancima predavača, skriptu s power point prezentacijom, tekst novog Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 63/19) s usporednim prikazom članaka ranije važećeg i novog ZZK, radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01 120919-1–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553