04. 06. 2019.

Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka u tijelima javne vlasti

04. 06. 2019. (utorak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U TIJELIMA JAVNE VLASTI
 
4. lipnja 2019. (utorak), s početkom u 9.30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb
SEKCIJA A

Seminar je namijenjen tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, javnim tvrtkama i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, ovlaštenicima prava na pristup informacijama i prava na zaštitu osobnih podataka, odvjetnicima, službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti, službenicima za zaštitu osobnih podataka i drugim profesionalcima na području informacijskoga upravnog prava.

1.) Nenad Šimunec, odvjetnik u Zagrebu
1. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
• tijela javne vlasti kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama
• osnovna načela prava na pristup informacijama
• što sve tijelo javne vlasti mora objaviti na internetskim stranicama
• Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, tko sve mora dostavljati dokumente
• što tijela javne vlasti moraju objaviti u Središnjem katalogu
• objavljivanje u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
• imenovanje službenika za informiranje, zadaci i odgovornost
• poslovna, profesionalna i porezna tajna i pravo na pristup informaciji
 
2. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
• kako se podnosi zahtjev i tko je obveznik
• tko je dužan rješavati zahtjev i kako se po zahtjevu postupa u tijelu javne vlasti
• kako se daje informacija i koje informacije tijelo javne vlasti može uskratiti
• test razmjernosti javnog interesa, kada se provodi i kako se provodi
• kako sastaviti rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama     
• naknada za davanje informacije
• žalba na rješenje, postupak po žalbi i tužba Visokom upravnom sudu RH
• ponovna uporaba informacija
• inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona
• obveze i rokovi izvješćivanja tijela javne vlasti
• praksa i mišljenja Povjerenika za informiranje u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama
 
2.) Tajana Zlabnik, odvjetnica u Zagrebu
3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
• primjena Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka u tijelima javne vlasti
• kako provesti usklađenje svoje organizacije i postupanja sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka
• nužni akti i dokumenti za primjenu Opće uredbe, što treba propisati politikom zaštite osobnih podataka
• što se sve smatra osobnim podatkom
• prava građana/ispitanika (pravo na pristup, ispravak, brisanje i prenosivost osobnih podataka, pravo na prigovor i dr.)
• informiranje ispitanika
• transparentan pristup osobnim podatcima ispitanika
• službenik za zaštitu osobnih podataka, zadaci i odgovornost (primjer odluke o imenovanju)
• odnos između voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka
• obveze voditelja obrade prema Agenciji za zaštiti osobnih podataka
• zaštita privatnosti radnika prema Zakonu o radu
 
4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA
• pravna osnova za obradu osobnih podataka
• kada je za obradu podataka nužan pristanak ispitanika
• obrada posebnih kategorija osobnih podataka
• obrada podataka u svrhu zaposlenja (natječaji, objava rezultata natječaja i sl.)
• obrada osobnih podataka putem video nadzora
• praksa i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
 
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju u iznosu 833 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s power point prezentacijom predavača, zbirku propisa „PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA PODATAKA“ (Novi informator, 2019.), radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 00 040619-2–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara. 
 
Dodatne informacije: 
tel: 01/7888-854 
faks: 01/4612-553 
mail: seminari@informator.hr Prijavnica

Kako bismo što kvalitetnije odgovorili na Vaše seminarske upite, ovdje ih možete postaviti unaprijed i poslati zajedno s prijavnicom.